Η υπερθέρμανση του πλανήτη μπορεί να προκαλέσει την αλλαγή της όψης των ζώων, σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη από το Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι με αντικείμενο την εξέλιξη του χρώματος του χουχουριστή (Strix aluco), ένα νυχτοπούλι που σήμερα απαντά σε γκρι και καστανέρυθρο φτέρωμα, αναφέρει το science illustrated.

Η ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής τον Patrik Karell, συνέκρινε αποτελέσματα τριάντα χρόνων μελέτης και παρατήρησης με δαχτυλίδια παρακολούθησης του χουχουριστή. Όπως διαπιστώθηκε, κατά τους κρύους χειμώνες επιζούν, κατά βάση, οι γκρι χουχουριστές. 

Πιθανότατα, το φαιό χρώμα καμουφλάρει καλύτερα τα νυχτοπούλια έναντι των εχθρών τους στο χιονισμένο περιβάλλον σε σχέση με το καστανέρυθρο. Το δεύτερο όμως προστατεύει αποτελεσματικότερα όταν τα δέντρα δεν έχουν καλυφθεί με χιόνι. Δεδομένο που εκφράζεται στην αναλογία που παραδοσιακά χαρακτηρίζει τους φινλανδικούς χουχουριστές, που απαντούν κατά 70% σε φαιό χρώμα και κατά 30% σε καστανέρυθρο.

http://www.scienceillustrated.gr/wp-content/uploads/2011/09/xouxouristis.jpgΟι θερμότεροι, λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη, χειμώνες έχουν διαφοροποιήσει τα παραπάνω ποσοστά σε 50:50, γεγονός που μελλοντικά μπορεί να έχει μεγάλες συνέπειες στον πληθυσμό των νυκτόβιων αυτών ζώων. Παράλληλα, οι καστανέρυθροι χουχουριστές έχουν ασθενέστερο σύστημα σε σχέση με τους γκρι, επομένως λιγότερες πιθανότητες επιβίωσης.