Την αναγνώριση του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων (ΜΑΙΧ) ως Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Μεταπτυχιακού επιπέδου ομοταγούς προς τα Ελληνικά ΑΕΙ ζητά, από την Υπουργό Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Άννα Διαμαντοπούλου με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή, ο βουλευτής Χανίων του ΠΑΣΟΚ Σήφης Βαλυράκης.

«Είναι αδιανόητο υπογραμμίζει, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΜΑΙΧ να αναγκάζονται να δίνουν εξετάσεις για αναγνώριση των πτυχίων τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ όταν αυτό, παρέχει μεταπτυχιακή εκπαίδευση σύμφωνα με όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται από τα μεταπτυχιακά τμήματα των Ελληνικών ΑΕΙ».

Το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων συνεχίζει ο ίδιος, αποτελεί τμήμα διεθνούς οργανισμού, του Διεθνούς Κέντρου Ανώτατων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών (ΔΙ.Κ.Α.Μ.Γ.Σ.), και υπόκειται στο καθεστώς δύο διεθνών συνθηκών, οι οποίες έχουν κυρωθεί νομοθετικά. Ως παράρτημα του, τελεί σε πλήρη ανεξαρτησία από το ελληνικό κράτος και λειτουργεί ως τμήμα ενός διεθνούς (αλλοδαπού) νομικού προσώπου. Έτσι, τα διπλώματα του Μ.Α.Ι.Χ. συνιστούν τίτλους σπουδών της αλλοδαπής και πρέπει να αναγνωριστούν από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ως ισότιμα με τα απονεμόμενα από τα Ελληνικά Α.Ε.Ι. μεταπτυχιακά διπλώματα, διότι υφίσταται υποχρέωση αναγνώρισης βάσει των διεθνών συνθηκών και αφετέρου διότι, ανεξάρτητα από την διεθνή υποχρέωση, συντρέχουν όλες οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις αναγνώρισης κατά το ισχύον Ελληνικό Δίκαιο.

Ο Χανιώτης πολιτικός ερωτά την Υπουργό ποιες θα είναι οι ενέργειες της προκειμένου να αναγνωριστεί το Ίδρυμα και τα μεταπτυχιακά διπλώματα που χορηγεί ως ισότιμα με τα ελληνικά επισημαίνοντας ότι «Η γεωργία της Μεσογειακής Λεκάνης έχει ανάγκη από συμπληρωματική Ανώτατη Εκπαίδευση των στελεχών που παρέχεται από διεθνώς αναγνωρισμένους ακαδημαϊκούς. Άλλωστε, το θέμα της νομικής αρχής της αναγνώρισης, το οποίο έχει τεθεί, έχει ήδη επιλυθεί, εφόσον συμβαδίζει με τη λογική και τη βούληση που εξέφρασαν όλα τα κράτη-μέλη του ΔΙ.Κ.Α.Μ.Γ.Σ., και αφού το κάθε ένα από αυτά παρέχει πλήρη αναγνώριση των τίτλων που χορηγούνται από το Κέντρο εν ονόματι τους
».