Πρόστιμα συνολικού ύψους 900.000 ευρώ επέβαλε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) στη ΔΕΗ για παραβάσεις των υποχρεώσεών της ως Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής, με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η ανάπτυξη ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι ποινές αυτές επιβλήθηκαν μετά από προσφυγή της εταιρείας Energa, που δραστηριοποιείται στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με τη ΡΑΕ, υπήρξαν περιπτώσεις καταναλωτών που, ενώ είχαν αλλάξει προμηθευτή, εξακολουθούσαν να λαμβάνουν λογαριασμούς από τον προηγούμενο (συνήθως τη ΔΕΗ).

Ακόμη σύμφωνα με τη zougla.gr, στην απόφαση της Αρχής αναφέρεται ότι η ΔΕΗ καθυστερεί την εκκαθάριση πληρωμών και εισπράξεων, ότι δεν ενημέρωνε έως πρόσφατα τους πελάτες των εναλλακτικών προμηθευτών για την ημερομηνία της επόμενης καταμέτρησης και ότι δεν προετοιμάστηκε κατάλληλα για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της ως Διαχειριστή Δικτύου.

Όπως σημειώνεται στην απόφαση, λόγω των δυσμενών επιπτώσεων στην ανάπτυξη και στην εδραίωση συνθηκών ανταγωνισμού στη λιανεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η ευθύνη της ΔΕΗ είναι αυξημένη, καθώς η επιχείρηση κατέχει κορυφαία θέση στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και ασκεί διαχρονικά τους ρόλους και της διανομής και της προμήθειας.

Τέλος, η ΡΑΕ καλεί τη ΔΕΗ να λάβει μέτρα συμμόρφωσης σε συγκεκριμένες προθεσμίες.