Μετά από ελέγχους που διενεργήθηκαν, βραδινές ώρες χθες, στην Ιχθυόσκαλα του Κερατσινίου από κλιμάκιο του Γραφείου Αλιείας και του Β΄ Λιμενικού Τμήματος Κερατσινίου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, βεβαιώθηκαν:

1) μία αλιευτική παράβαση για διακίνηση και εμπορία αλιευμάτων υπολειπόμενων διαστάσεων και συγκεκριμένα είκοσι οκτώ (28) κιλών σφυρίδας (25-30 εκ. αντί του προβλεπόμενου 45 εκ.),

2) μία αλιευτική παράβαση σε εταιρεία για εμπορία αλιευμάτων υπολειπόμενων διαστάσεων και συγκεκριμένα επτά (7) κιλών τσιπούρας (12-15 εκ. αντί του προβλεπόμενου 20 εκ.), πέντε (5) κιλών μουρμούρας (15-16 εκ. αντί του προβλεπόμενου 20 εκ.) και δεκαπέντε (15) κιλών σαργού (15-17 εκ. αντί του προβλεπόμενου 23 εκ.)

3) μία αλιευτική παράβαση σε εταιρεία για εμπορία αλιευμάτων υπολειπόμενων διαστάσεων και συγκεκριμένα έντεκα (11) κιλών τσιπούρας (12-15 εκ. αντί του προβλεπόμενου 20 εκ.), πέντε (05) κιλών μουρμούρας (15-16 εκ. αντί του προβλεπόμενου 20 εκ.) και έντεκα (11) κιλών σαργού (15-17 εκ. αντί του προβλεπόμενου 23 εκ.),

4) μία αλιευτική παράβαση σε εταιρεία για εμπορία αλιευμάτων υπολειπόμενων διαστάσεων και συγκεκριμένα είκοσι δύο κιλών και εννέα γραμμαρίων (22,9) μουρμούρας (15-17 εκ. αντί του προβλεπόμενου 20 εκ.),

5) μία αλιευτική παράβαση σε εταιρεία για εμπορία αλιευμάτων υπολειπόμενων διαστάσεων και συγκεκριμένα είκοσι δύο κιλών και εννέα γραμμαρίων (22,9) μουρμούρας (15-17 εκ. αντί του προβλεπόμενου 20 εκ.),

6) μία αλιευτική παράβαση σε επαγγελματικό Α/Κ σκάφος τύπου γρι-γρι για αλιεία αλιεύματος υπολειπόμενων διαστάσεων και συγκεκριμένα ενενήντα έξι (96) κολιού (12-14 εκ. αντί του προβλεπόμενου 18 εκ.),

7) μία αλιευτική παράβαση σε επαγγελματικό Α/Κ σκάφος τύπου γρι-γρι για αλιεία αλιευμάτων υπολειπόμενων διαστάσεων και συγκεκριμένα εκατόν τριάντα πέντε (135) κιλών γόπας (6-8 εκ. αντί του προβλεπόμενου 10 εκ.)

8) μία αλιευτική παράβαση σε εταιρεία για εμπορία αλιευμάτων υπολειπόμενων διαστάσεων και συγκεκριμένα εκατόν τριάντα πέντε (135) κιλών γόπας (6-8 εκ. αντί του προβλεπόμενου 10 εκ.),

9) μία αλιευτική παράβαση σε εταιρεία για εμπορία αλιευμάτων υπολειπόμενων διαστάσεων και συγκεκριμένα εκατόν τριάντα οκτώ (138) κιλών κουτσομούρας (7-8 εκ. αντί του προβλεπόμενου 11 εκ.) και ενενήντα έξι (96) κιλών κολιού (12-14 εκ. αντί του προβλεπόμενου 18 εκ.)

Προανακρίσεις διενεργούνται από τη Λιμενική Αρχή Κερατσινίου ενώ τα κατασχεθέντα αλιεύματα αποδόθηκαν σε ευαγή ιδρύματα.

zougla.gr