Στο 50,2% ανήλθε η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α, τον Αύγουστο από 50,0% στο τέλος του Ιουλίου.

Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 48,5% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α. από 48,6% τον προηγούμενο μήνα.

Τον Αύγουστο 2011 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εκροές της τάξης των 36,00 εκατ. ευρώ, ενώ οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται αγοραστές, με εισροές κεφαλαίων ύψους 33,52 εκατ. ευρώ.

Οι ξένοι επενδυτές τον Αύγουστο 2011 πραγματοποίησαν το 38,7% των συναλλαγών, σε σχέση με το 45,2% τον προηγούμενο μήνα. Οι Έλληνες ιδιώτες επενδυτές πραγματοποίησαν το 39,7% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 26,2% των συναλλαγών).

Η Αξία Συναλλαγών του Αυγούστου 2011 έφτασε τα 1.475,13 εκατ. σημειώνοντας πτώση 28,6% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν 2.065,81 εκατ.

Αντίστοιχα όπως αναφέρει το in.gr, η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Αυγούστου 2011 ήταν 67,05 εκατ., μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (98,37 εκατ. ευρώ).

Ο αριθμός των Ενεργών Μερίδων για το μήνα Αύγουστο 2011 ανήλθε στις 57.232 έναντι 42.226 κατά τον προηγούμενο μήνα.

Τον Αύγουστο 2011 δημιουργήθηκαν 2.467 Νέες Μερίδες Επενδυτών έναντι 1.764 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Η κεφαλαιοποίηση του ΧΑ στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα 36,88 δισ. ευρώ. Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν 47,51 δισ., σημειώθηκε μείωση της 22,4%.