Σε ιδιαίτερα ευνοϊκή ρύθμιση των οφειλών τους προς το δήμο Μαλεβιζίου μπορούν πλέον να προχωρήσουν οι ενδιαφερόμενοι, αφού το χθεσινό δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε την σχετική εισήγηση του αρμόδιου αντιδημάρχου Μ. Σαμόλη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν. 3979/2011 και την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, μπορούν να ρυθμιστούν με σημαντικότατες εκπτώσεις, οφειλές μέχρι 1000 € μέχρι και σε πέντε δόσεις και άνω των 1000 € μέχρι και σε είκοσι δόσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους ως εξής:

Σε περίπτωση που δηλώνεται εφάπαξ καταβολή της κύριας οφειλής, ο οφειλέτης μπορεί να εξοφλήσει εντός προθεσμίας 6 μηνών από την υποβολή της αίτησης, με ταυτόχρονη καταβολή του 20% της ρυθμιζόμενης οφειλής. Στην περίπτωση της εφάπαξ καταβολής της κύριας οφειλής, καταβάλλεται το 15% των προστίμων που αναλογούν και το 15% των προσαυξήσεων της εκπρόθεσμης καταβολής. Ως ανώτερο ποσό οφειλής για το οποίο ισχύει υποχρεωτικά η εφάπαξ καταβολή ορίστηκε το ποσό των 200 €.

Σε περίπτωση που απαιτείται καταβολή σε δόσεις, η 1η δόση καταβάλλεται με την υποβολή της αίτησης. Στην περίπτωση αυτή, καταβάλλεται το 30% των προστίμων που αναλογούν σε αυτή και το 30% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Προκειμένου περί αυτοτελών προστίμων, καταβάλλεται η κύρια οφειλή και το 15% ή το 30% αντίστοιχα, των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές από μισθώματα, βεβαιωμένες οφειλές με απόφαση δικαστηρίου, κλπ, ενώ δεν υπάγονται τα πρόστιμα για αυθαίρετες κατασκευές.

Οι αιτήσεις προς την αρμόδια υπηρεσία του δήμου θα πρέπει να υποβληθούν εντός 3 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου..

Ο δήμαρχος Μαλεβιζίου Κ. Μαμουλάκης, καλεί όλους τους δημότες να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους και να επωφεληθούν από την ιδιαίτερα ευνοϊκή για αυτούς ρύθμιση.