Στην προκήρυξη δημόσιου διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού για παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας γεωθερμικού δυναμικού μεταλλευτικών χώρων προχωρά το υπουργείο Περιβάλλοντος. Ο νέος «γύρος» αφορά τον Ακροπόταμο Καβάλας, τη Λεκάνη Σπερχειού, το Σουσάκι Κορινθίας και την Ικαρία.

Οι περιοχές αυτές θεωρούνται ευνοϊκές για την ανάπτυξη Γεωθερμικών πεδίων κατάλληλων για ηλεκτροπαραγωγή. Η έρευνα θα περιλαμβάνει εξειδικευμένες ερευνητικές εργασίες και θα ολοκληρωθεί με την ανόρυξη γεωτρήσεων, το βάθος των οποίων εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 2000 μέτρα.

Σε πρώτη φάση, το υπουργείο Περιβάλλοντος προβλέπει να επενδυθούν περίπου 100 εκατ. ευρώ και εφόσον τα αποτελέσματα των ερευνών αποβούν θετικά, η εγκατάσταση μονάδων ηλεκτροπαραγωγής θα ανέλθει σε τουλάχιστον 50 εκατ. ευρώ ανά μονάδα.


Ειδικότερα, η περιοχή στον Ακροπόταμο Καβάλας βρίσκεται στο ομώνυμο ακρωτήριο δυτικά της πόλης της Καβάλας, όπου έχει εντοπιστεί γεωθερμικό πεδίο χαμηλών θερμοκρασιών (45ο - 90ο C) σε βάθη μεταξύ 185 και 515 μέτρων. Τα στοιχεία από τη μελέτη αυτού του πεδίου υποστηρίζουν την πιθανότητα τροφοδοσίας του από βαθύτερο γεωθερμικό ταμιευτήρα υψηλότερης θερμοκρασίας.

Η περιοχή είναι διασυνδεδεμένη με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ενέργειας. Το δυναμικό ηλεκτροπαραγωγής εκτιμάται σε 4-10 MWe εγκατεστημένης ισχύος και 80-200 MWth θερμικής ενέργειας. Η τεχνολογία που προσφέρεται είναι αυτή του δυαδικού κύκλου τύπου ORC ή Kalina.

Το νερό όπως αναφέρει το in.gr, ως παραπροϊόν έχει συνήθως θερμοκρασία μεταξύ 70-80ο C και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άλλες θερμικές χρήσεις όπως θέρμανση οικιών, θερμοκήπια, ιχθυοκαλλιέργειες, κ.α. αυξάνοντας το όφελος από τη Γεωθερμία (δηλαδή, όπως σημειώνει το ΥΠΕΚΑ, στην περίπτωση αυτή υπάρχει συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού).

Η Λεκάνη Σπερχειού αποτελεί μία μεγάλη ρηξιγενή λεκάνη, που καλύπτεται με αποθέσεις του Σπερχειού ποταμού. Υπάρχει έντονη τεκτονική και ενεργές εκδηλώσεις υδροθερμικής δραστηριότητας (Καμένα Βούρλα, Θερμοπύλες-Λουτρά Πλατυκάμπου), ενώ έχει βεβαιωθεί από το ΙΓΜΕ γεωθερμικό πεδίο χαμηλών θερμοκρασιών της Δαμάστας, καθώς και το γεωλογικά ανάλογο στη Χερσόνησο Λιχάδων στη β. Εύβοια.

Η περιοχή είναι διασυνδεδεμένη με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ενέργειας. Το εκτιμώμενο δυναμικό ηλεκτροπαραγωγής είναι 4-10 MWe εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος και 80-150 MWth θερμικής. Με τη χρήση της ίδιας τεχνολογίας είναι δυνατή η ετήσια παραγωγή 25-60 GWh ηλεκτρικής ενέργειας.

Επίσης, το απορριπτόμενο νερό από την μονάδα ηλεκτροπαραγωγής μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές άλλες χρήσεις, προσφέροντας σημαντικό οικονομικό όφελος και εξοικονόμηση ενέργειας από συμβατικές πηγές, με παράλληλη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (CO2).

Η ευρύτερη περιοχή στο Σουσάκι Κορινθίας ερευνήθηκε, από τη δεκαετία του '70, διαδοχικά από τη ΔΕΗ και το ΙΓΜΕ. Αποτελεί την ΒΔ απόληξη του ηφαιστειακού τόξου του νοτίου Αιγαίου. Έχει εντοπιστεί και βεβαιωθεί γεωθερμικό πεδίο χαμηλών θερμοκρασιών. Στο πεδίο αναπτύσσονται δύο θερμοί υδροφορείς. Ο πρώτος σε βάθος από 50 - 200 μ. με θερμοκρασίες 60 - 76ο C. Ο δεύτερος σε βάθος 600 - 900 μ. με θερμοκρασία 75ο C και παρουσία αερίων (CO2 και Η2S).

Η περιοχή είναι διασυνδεδεμένη με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ενέργειας. Το εκτιμώμενο δυναμικό ηλεκτροπαραγωγής μπορεί να φθάσει τα 5 MWe και 150 MWth θερμικής ισχύος.

Η Ικαρία, τέλος, γνωστή για την ύπαρξη πολλών θερμομεταλλικών πηγών από την αρχαιότητα, δεν έχει ερευνηθεί συστηματικά για το γεωθερμικό δυναμικό της. Ωστόσο, τα γεωχημικά στοιχεία τόσο από τις μελέτες των θερμών πηγών όσο και από ευρύτερες μελέτες του χώρου του ΝΑ Αιγαίου, συνηγορούν στην ύπαρξη βαθύτερων γεωθερμικών ταμιευτήρων. Οι θερμότερες από τις πηγές έχουν μετρηθεί στους 55ο C.

Ανακοινώνοντας το διαγωνισμό, ο υπουργός Γ.Παπακωνσταντίνου ανέφερε πως «στην εποχή της σημερινής δυσμενούς συγκυρίας, οι επενδύσεις στην Πράσινη Ενέργεια αποτελούν βασικό πυλώνα ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας και εξόδου της χώρας από την κρίση».

«Σχεδιάζουμε να γίνει η Ελλάδα, για πρώτη φορά στην ιστορία της, εξαγωγός πράσινης ενέργεια, στο πλαίσιο του προγράμματος "HELIOS"» συνέχισε ο υπουργός, προσθέτοντας πως «με την γεωθερμία κλείνουμε έναν κύκλο που άνοιξε η κυβέρνηση, προκειμένου το Γεωθερμικό δυναμικό της χώρας να αποτελέσει πόλο έλξης σημαντικών επενδυτικών κονδυλίων και παράγοντα ισόρροπης περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης».

Για το ίδιο θέμα, ο υφυπουργός Γ.Μανιάτης σημείωσε: «Μετά την επιτυχή έκβαση του πρώτου γύρου παραχωρήσεων στις περιοχές Έβρου, Νέστου, Σαμοθράκης και Χίου που αναμένεται άμεσα να επενδυθούν περίπου 200 εκατ. Ευρώ, το ΥΠΕΚΑ συνεχίζει τις συντονισμένες ενέργειες προκειμένου να αξιοποιηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η ανεξάντλητη και φιλική προς το περιβάλλον Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας, σε περιοχές της χώρας όπου υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για την ύπαρξη Γεωθερμικού δυναμικού Υψηλών Θερμοκρασιών».