Ομάδες εργασίας για την βεβαίωση και είσπραξη των εκκρεμών τελωνειακών οφειλών συγκροτήθηκαν στα μεγάλα τελωνεία της χώρας.

Ειδικότερα, οι ομάδες αυτές θα αναλάβουν την μελέτη και επεξεργασία των υποθέσεων εκκρεμών τελωνειακών οφειλών καθώς και την βεβαίωση των αναλογούντων πολλαπλών τελών, προστίμων και διαφυγόντων δασμών λόγω τελωνειακής παράβασης.

Παράλληλα, θα ληφθούν όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο αναγκαστικά μέτρα είσπραξης των ανωτέρων οφειλών. Το έργο των ως άνω ομάδων εργασίας αρχίζει από 12/09/2011 και για το σκοπό αυτό το προσωπικό των τελωνείων ενισχύθηκε με αποσπάσεις υπαλλήλων.

Οι ληξιπρόθεσμες τελωνειακές, σύμφωνα με το δημοσίευμα στο in.gr, οφειλές ανέρχονται στο ποσό των 860 εκατ. ευρώ και αφορούν 4.984 οφειλέτες.