Μήνυμα αισιοδοξίας προς όλους τους νέους και τις νέες που συμμετείχαν στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις, στέλνει ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ειρηναίος.

Αναλυτικότερα, στο μήνυμά του ο κ.κ.Ειρηναίος αναφέρει τα εξής :

"Ἀγαπητά μας παιδιά,
Τίς τελευταῖες ἡμέρες ἀνακοινώθηκαν τά ἀποτελέσματα τῶν Πανελληνίων ἐξετάσεων καί ἐδημοσιεύθηκαν τά ὀνόματα τῶν ὑποψηφίων, οἱ ὁποῖοι ἐπέτυχαν καί μποροῦν νά φοιτήσουν στά Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικά καί Τεχνολογικά Ἱδρύματα τῆς Χώρας μας. Ἀνάμεσα σ’ αὐτά τά παιδιά εἶσθε καί ἐσεῖς.

Ἡ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Κρήτης, ἡ Τοπική μας Ἐκκλησία καί ἐγώ προσωπικῶς χαίρομε καί σᾶς συγχαίρομε γιά τήν ἐπιτυχία σας, τήν ἐπιβράβευση τῶν κόπων καί τῶν ἀγώνων σας, τήν χαρά πού ἐδώκατε καί δίδετε εἰς τούς γονεῖς, τούς συγγενεῖς τούς δασκάλους, τά σχολεῖα σας, μέ τήν ἐπιτυχίαν σας αὐτήν.

Σᾶς συγχαίρομε γιά τήν ἐργατικότητα, τή φιλομάθεια, τήν ἀγωνιστικότητα, τά ὁράματα σας σέ δύσκολες ἐποχές καί συνθῆκες, οἱ ὁποῖες δέν σᾶς ἔκαμψαν, δέν σᾶς ἀποθάρρυναν, ἀλλά ἐκρατήσατε τή δύναμη, τήν ἀποφασιστικότητά σας καί ὡς συνέπεια εἴχατε τήν μεγάλη χαρά τῆς ἐπιτυχίας σας. Πολλά συγχαρητήρια γιά τήν πορεία σας αὐτή καί τό κατόρθωμα τῆς ἐπιτυχίας σας.

Γιά τή συνέχεια τῆς ζωῆς καί τῶν σπουδῶν σας εὐχόμαστε νά μή χάσετε τίποτα ἀπό τήν ἀποφασιστικότητα, τήν ἐργατικότητα καί τούς ὁραματισμούς σας. Νά συνεχίσετε τίς σπουδές καί τή ζωή σας ὡς φοιτητές πλέον, μέ τόν ἴδιο ὁραματισμό, τους στόχους, τίς ἐλπίδες, τίς χαρές.

Ἡ ἐποχή μας με τίς ποικίλες κρίσεις της, είναι δύσκολη γιά ὅλους καί ἐσᾶς.

Ἐμεῖς εὐχόμαστε νά μήν ἐπηρεασθεῖτε, νά μήν χάσετε τίποτε ἀπό αὐτό πού εἶσθε καί ἔχετε. Νά συνεχίσετε μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ καί τό δυναμισμό σας καί νά ἔχετε τήν ἴδια ἐπιτυχία στή συνέχεια τῆς πορείας τῆς ζωῆς σας.

Γιά ὅσα παιδιά μας δέν εἴχατε τήν χαρά καί τήν τιμή τῆς ἐπιτυχίας στίς ἐξετάσεις σας ἡ Τοπική μας Ἐκκλησία. Ὅλοι μας ἔχομε περίσσια ἀγάπη καί ἐκτίμηση. Σᾶς ἀγαπᾶ καί σᾶς σέβεται. Δέν σᾶς θεωρεῖ ἀποτυχεμένα καί κατώτερα. Ὁλοψύχως σᾶς εὐχόμαστε νά μήν ἀποθαρρυνθῆτε, ἀλλά νά ἀναζητήσετε καί νά ἀναζητᾶτε νέους ἀγῶνες καί διεξόδους στή ζωή σας καί βεβαίως νά ἐπιμείνετε.

Μιά ἀποτυχία μπορεῖ νά ὁδηγήσει σέ πολλές ἐπιτυχίες καί χαρές, ἐάν ἀγωνισθοῦμε μέ ἐπιμονή. Αὐτό εὐχόμαστε σέ ὅλους σας. Νά ἔχετε ὁρθάνοιχτους ὁρίζοντες καί μέ τή δύναμη τοῦ Θεοῦ νά προοδεύετε στή ζωή καί τίς σπουδές.

Νά ἔχετε ὅλοι ἐσεῖς πλούσια τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ εἰς τό πρόσωπο, τήν ζωή καί τίς σπουδές σας.

Μέ πατρικές εὐχές
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος

† Ὁ Κρήτης Εἰρηναῖος"