1. Νέα προθεσμιακή κατάθεση από την T Bank

Ένα νέο προθεσμιακό καταθετικό λογαριασμό, με υψηλό επιτόκιο, για διάρκεια 6 μηνών, δημιούργησε η Τ Bank προσφέροντας ετησιοποιημένη απόδοση 5,08%.

Πρόκειται για τον προθεσμιακό λογαριασμό T Income Extra, ο οποίος εγγυάται υψηλές αποδόσεις με ελάχιστο ποσό κατάθεσης τα € 20.000 και εξασφαλισμένο επιτόκιο που ξεκινάει από 4,00% και φτάνει στο 7,00% τον 6ο μήνα. Οι τόκοι αποδίδονται κάθε μήνα στο λογαριασμό όψεως ή ταμιευτηρίου του πελάτη.

Με την προθεσμιακή κατάθεση T Income Extra δίνεται η δυνατότητα στον καταθέτη, να προβεί σε πρόωρη ανάληψη του συνόλου του κεφαλαίου του, χωρίς ποινή, οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμεί.

* Επί του ποσού των τόκων όλων των καταθέσεων γίνεται παρακράτηση 10% υπέρ του Δημοσίου.


2. Μεταβολή της βάσης υπολογισμού των τόκων στις καταθέσεις

Ενημερώνουμε επίσης, ότι η βάση υπολογισμού των τόκων για τις καταθέσεις σε ευρώ, θα είναι οι πραγματικές ημέρες της κατάθεσης και το έτος των 365 ημερών, ενώ για τις καταθέσεις σε Ξένο Νόμισμα θα είναι αυτή που ίσχυε μέχρι σήμερα (360 ή 365 ημέρες, ανάλογα με το νόμισμα τήρησης του λογαριασμού).

Η παραπάνω αλλαγή θα ισχύσει άμεσα για τις νέες προθεσμιακές καταθέσεις σε ευρώ ενώ για τους λογαριασμούς πρώτης ζήτησης σε ευρώ θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2012.
Για περισσότερες πληροφορίες το Κοινό μπορεί να επικοινωνεί με την υπηρεσία
T Phone Banking στο 801 11 49000 από σταθερό ή 210 997 5700 από κινητό τηλέφωνο
ή να επισκέπτεται το site της T Bank, www.tbank.com.gr, καθώς και τα 67 Καταστήματα της Τράπεζας πανελλαδικά.