Αύξηση 45,7% κατέγραψε η συνολική αξία των ελληνικών εξαγωγών τον Ιούλιο, φτάνοντας το 1,946 δισ. ευρώ σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Εξαιρώντας τα πετρελαιοειδή, η αύξηση ανέρχεται σε 14,5%, επιβεβαιώνοντας έτσι την θετική δυναμική στις ελληνικές εξαγωγές τους τελευταίους μήνες.

Ειδικότερα, η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, τον Ιούλιο 2011 ανήλθε στο ποσό των 1.415,6 εκατ. ευρώ έναντι 1.236 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2010, παρουσιάζοντας αύξηση 14,5%.

Παράλληλα, συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων, χωρίς τα πετρελαιοειδή, τον Ιούλιο 2011 ανήλθε στο ποσό των 2.553,1 εκατ. ευρώ,έναντι 2.909,2 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2010, παρουσιάζοντας μείωση 12,2%.