Το πρόγραμμα των Αγιασμών στα σχολεία του δήμου Πλατανιά δόθηκε στη δημοσιότητα από τον τοπικό δήμο

Ειδικότερα, και σύμφωνα με την ανακοίνωση το πρόγραμμα έχει ως έξης:

1) ΩΡΑ  8.30 π.μ., Αγιασμός στο Γυμνάσιο_ Λύκειο Κολυμβαρίου

  ( ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

2) ΩΡΑ  8.45 π.μ., Αγιασμός στο Νηπιαγωγείο Πλατανιά

3) ΩΡΑ  9.00 π.μ., Αγιασμός στο Δημ.Σχολείο Βουκολιών

4) ΩΡΑ  9.00 π.μ., Αγιασμός στο Δημ.Σχολείο & Νηπιαγωγείου Σκινέ-Φουρνέ

5) ΩΡΑ  9.00 π.μ., Αγιασμός στο Δημ.Σχολείο Πλατανιά

6) ΩΡΑ  9.00 π.μ., Αγιασμός στο Δημ.Σχολείο Γερανίου

7) ΩΡΑ  9.00 π.μ., Αγιασμός στο Δημ.Σχολείο & Νηπιαγωγείου Μάλεμε

8) ΩΡΑ  9.00 π.μ., Αγιασμός στο Δημ.Σχολείο Κολυμβαριου

9) ΩΡΑ  9.00 π.μ., Αγιασμός στο Δημ.Σχολείο & Νηπιαγωγείο Καμισιανών

10) ΩΡΑ  9.00 π.μ., Αγιασμός στο Δημ.Σχολείο & Νηπιαγωγείο Βατολάκου

11) ΩΡΑ  9.15 π.μ., Αγιασμός στο Γυμνάσιο Πλατανιά ( ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

12) ΩΡΑ  9.30 π.μ., Αγιασμός στο Δημ.Σχολείο & Νηπιαγωγείο Ταυρωνίτη

13) ΩΡΑ  9.30 π.μ., Αγιασμός στο Νηπιαγωγείο Σπηλιάς

 14) ΩΡΑ 9.45 π.μ., Αγιασμός στο Γυμνάσιο & Λύκειο Βουκολιών ( ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

15) ΩΡΑ  10.00 π.μ., Αγιασμός στο Νηπιαγωγείο Κολυμβαρίου

16) ΩΡΑ 10.30π.μ., Αγιασμός στο Γυμνάσιο & Λύκειο Αλικιανού ( ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

17)ΩΡΑ  11.00 π.μ., Αγιασμός στο Νηπιαγωγείο Γερανίου