Σε 11,5% ανήλθε το ποσοστό δανείων σε καθυστέρηση το α' τρίμηνο του τρέχοντος έτους, από 10,4% που είχε ανέλθει το Δεκέμβριο του 2010, σύμφωνα με τον πίνακα που παραθέτει η Alpha Bank στο εβδομαδιαίο της Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων το οποίο περιλαμβάνει επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας. Πρωταγωνιστής των επισφαλειών σε ποσοστιαία μεταβολή, αναδεικνύεται για μια ακόμη φορά η κατηγορία των καταναλωτικών δανείων με 22,1%, από 20,5% που ήταν το Δεκέμβριο του 2010.

Στα στεγαστικά δάνεια, όπως δημοσιεύει η imerisia.gr, οι καθυστερήσεις έφτασαν το 10,7% του συνόλου της κατηγορίας, από το 10% του Δεκεμβρίου του 2010. Τα καθυστερούμενα επιχειρηματικά δάνεια ανήλθαν στο 9,8% το ίδιο διάστημα, έναντι 8,7% που ήταν στο τέλος του 2010. «Η επιδείνωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου των δανείων στο α' τρίμηνο του τρέχοντος έτους προέρχεται κυρίως από τα δάνεια προς τα νοικοκυριά, εξαιτίας της ανόδου του λόγου των καταναλωτικών δανείων, καθώς στα στεγαστικά δάνεια σημειώθηκε οριακή επιδείνωση και κατά δεύτερο λόγο από τα δάνεια προς επιχειρήσεις», αναφέρουν οι οικονομικοί αναλυτές της Alpha Bank.

Οι επισφάλειες, λένε τραπεζικοί και οικονομικοί αναλυτές, θα ήταν σε σημαντικά μεγαλύτερα επίπεδα επί του συνόλου των 250 δισ. ευρώ, αν οι τράπεζες δεν προχωρούσαν σε μαζικές αναδιαρθρώσεις και διακανονισμούς δανείων. Το δυσμενές οικονομικό κλίμα, οι μαζικές απολύσεις με ραγδαία αύξηση της ανεργίας, τα φορολογικά μέτρα, οι περικοπές μισθών, οι αυξήσεις στα κυμαινόμενα επιτόκια δανείων, οδηγούν τα «κόκκινα» δάνεια στα ύψη.

Ανοδος
Οι επισφάλειες είναι αναμενόμενο να αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς σε περιόδους ύφεσης, λένε οικονομικοί αναλυτές. Ωστόσο μετά τα δύο πρώτα χρόνια -που είναι το τυπικό χρονικό διάστημα της διάρκειας μιας ύφεσης-, ακόμα και οι εταιρείες με ισχυρότερη πιστοληπτική ικανότητα που δε θα περίμενε κανείς υπό κανονικές συνθήκες να επηρεαστούν, επηρεάζονται λόγω της παρατεταμένης διάρκειας. Υπό αυτό το πρίσμα, το αποτέλεσμα των επισφαλειών ενδέχεται να επηρεαστεί στο εγγύς μέλλον, με ταχύτερο ρυθμό. Κυρίως δηλαδή, λόγω της διεύρυνσης της πελατειακής βάσης που επηρεάζεται από αυτή τη συγκυρία.