Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης στο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με αρκετές επενδυτικές προτάσεις που είχαν υποβληθεί από την Κρήτη, να εντάσσονται στις διατάξεις του.

Κρητικές επιχειρήσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στη κατηγορία «ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (Άξονας 2)» για μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, η εταιρεία «Terra Creta» που εξάγει τυποποιημένο ελαιόλαδο στις διεθνείς αγορές, συγκέντρωσε τον υψηλότερο βαθμό αξιολόγησης (93,55) της επενδυτικής πρότασης που είχε καταθέσει ενώ εγκρίθηκε προς όφελός της ποσό χρηματοδότησης 202.310,32€.

Στην ίδια κατηγορία που αφορά μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, από τις 34 συνολικά εγκεκριμένες προτάσεις, άλλες τρεις επιχειρήσεις με έδρα τη Κρήτη, αξιολογήθηκαν θετικά και θα ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Πρόκειται για την "Μονάδα Βιομηχανικών Αερίων Κρήτης Α.Ε" με ποσό χρηματοδότησης που φτάνει τα 246.358,78€, την «Προμηθευτική μετάλλων Κρήτης» που χρηματοδοτείται με 249.495.000€ και της εταιρεία «Αφοί Χιωτάκη» με ποσό χρηματοδότησης που φτάνει τα 22,245,49€.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ 2007-2013 και ενισχύει, μέσω επιχορήγησης, επιχειρήσεις που προσφέρουν ή σκοπεύουν να προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας στις διεθνείς αγορές και στοχεύει στη βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Συνολικά 746 επιχειρήσεις θα λάβουν 45 εκ. ευρώ

Πανελλαδικά θα λάβουν χρηματοδότηση 746 επιχειρήσεις (μεγάλες, μεσαίου και μικρές) πανελλαδικά ενώ από ότι αποδείχτηκε το πρόγραμμα έγινε αποδεκτό πολύ θετικά από τον επιχειρηματικό κόσμο με αποτέλεσμα να υπερκαλυφθεί ο αρχικός προϋπολογισμός μιάμιση φορά, διαμορφώνοντας τη δημόσια χρηματοδότηση από τα 30 στα 45 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά τα στοιχεία των προτάσεων που υποβλήθηκαν και αξιολογήθηκαν έχουν ως εξής :

- Συνολικά υποβλήθηκαν 821 επενδυτικές προτάσεις, με συνολικό προϋπολογισμό 126.461.971 ευρώ που αναλογεί σε 57.872.724 ευρώ δημόσια χρηματοδότηση.

- Στο Πρόγραμμα εντάχθηκαν τελικά 746 επενδυτικά σχέδια, με συνολικό προϋπολογισμό 98.127.008,37 ευρώ που αναλογεί σε 44.843.925,14 ευρώ δημόσια χρηματοδότηση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις προτάσεις που υποβλήθηκαν προέκυψαν 65 συνεργατικά σχήματα, στα οποία συμμετέχουν 156 επιχειρήσεις, εκ των οποίων εντάχθηκαν τελικά 56 συνεργατικά σχήματα στα οποία συμμετέχουν 136 επιχειρήσεις.

Η κατανομή των ενταγμένων επιχειρήσεων ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα έχει ως εξής:

- ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (Άξονας 2): 117 επενδυτικά σχέδια με συνολική δημόσια χρηματοδότηση 7.251.015,37 ευρώ.

- ΠΕΠ Αττικής (Άξονας 3): 354 επενδυτικά σχέδια με συνολική δημόσια χρηματοδότηση 20.173.573,56 ευρώ.

- ΠΕΠ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου (Άξονας 8): 33 επενδυτικά σχέδια με συνολική δημόσια χρηματοδότηση 2.537.597,84 ευρώ.

- ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου (Άξονας 6): 4 επενδυτικά σχέδια με συνολική δημόσια χρηματοδότηση 151.216,40 ευρώ.

- ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης (Άξονας 4): 200 επενδυτικά σχέδια με συνολική δημόσια χρηματοδότηση 12.283.708,44 ευρώ.

- ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης (Άξονας 5): 39 επενδυτικά σχέδια με συνολική δημόσια χρηματοδότηση 2.513.143,76 ευρώ.