Πυρ οµαδόν» της Eφορίας σε εκατοµµύρια πολίτες, καθώς εστάλησαν µαζικά εκκαθαριστικά σηµειώµατα µε την ετήσια ειδική εισφορά, το τέλος επιτηδεύµατος για τους ελεύθερους επαγγελµατίες και την έκτακτη εισφορά για ιδιοκτήτες ΙΧ υψηλού κυβισµού, σκαφών αναψυχής, δεξαµενών κολύµβησης κτλ.

Ωστόσο αυτό το οποίο προκύπτει, σύμφωνα με το "Βήμα" είναι ότι χιλιάδες φορολογούµενοι που έλαβαν πέρυσι αποζηµίωση απόλυσης και τη δήλωσαν στον κωδικό 659 της φορολογικής δήλωσης καλούνται να πληρώσουν ετήσια εισφορά για εισόδηµα που ούτε φορολογητέο είναι ούτε πρέπει να επιβαρυνθεί µε την ετήσια ειδική εισφορά. Αρµόδια στελέχη του υπουργείου Οικονοµικών αναφέρουν ότι στον κωδικό 659 της φορολογικής δήλωσης εκτός από την αποζηµίωση απόλυσης αναγράφονται και άλλα εισοδήµατα, όπως για παράδειγµα τα µερίσµατα από µετοχές, τα οποία λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό του φόρου.

Ετσι, δεν έχουν τη δυνατότητα να διαχωρίσουν µέσω αυτού του κωδικού ποια εισοδήµατα αφορούν αποζηµίωση απόλυσης και ποια τα υπόλοιπα που φορολογούνται µε την έκτακτη εισφορά.

Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει ο φορολογούµενος να επισκεφθεί άµεσα την Εφορία στην οποία υπάγεται και να επισηµάνει το σφάλµα προσκοµίζοντας (αν η δήλωση έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά) το δικαιολογητικό έγγραφο που αποδεικνύει ότι πρόκειται για αποζηµίωση απόλυσης.

Το αλαλούµ που επικρατεί µε την επιβολή των «έκτακτων» εισφορών αφορά και τους ελεύθερους επαγγελµατίες, καθώς πολλοί είναι αυτοί που εδώ και αρκετά χρόνια δεν έχουν εκδώσει ούτε ένα δελτίο παροχής υπηρεσιών και καλούνται σήµερα να πληρώσουν τέλος επιτηδεύµατος 300 ευρώ.

Σύµφωνα µε λογιστές, για να µην επιβαρυνθούν οι ελεύθεροι επαγγελµατίες µε αυτό το τέλος θα πρέπει να προχωρήσουν στην Εφορία σε αναδροµική διακοπή εργασιών.

Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονοµικών κ. Π. Οικονόµου οι µακροχρόνια άνεργοι που είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα του ΟΑΕ∆, καθώς και όσοι λαµβάνουν επίδοµα ανεργίας για το έτος 2011 εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Η εξαίρεση ισχύει ακόµη και αν το 2010 είχαν εισοδήµατα, όµως κατά τον χρόνο της βεβαίωσης δεν έχουν πραγµατικά εισοδήµατα. Σύµφωνα µε το υπουργείο Οικονοµικών δεν θα αποσταλούν εκκαθαριστικά σε όσους συµπεριλαµβάνονται στη συγκεκριµένη λίστα µε τους ανέργους του ΟΑΕ∆ αλλά το 2010 είχαν πραγµατικό εισόδηµα µόνο από µισθωτές υπηρεσίες. Στους υπόλοιπους ανέργους η αποστολή εκκαθαριστικών θα γίνει κανονικά.

Οι επιτηδευµατίες και οι επιχειρήσεις που ασκούσαν το επάγγελµα ή την επιχείρησή τους για ορισµένους µήνες µέσα στη χρήση 2010 υπάγονται στην επιβολή του τέλους επιτηδεύµατος, το οποίο περιορίζεται ανάλογα µε τους µήνες της λειτουργίας τους, εφόσον έχει ήδη υποβληθεί δήλωση διακοπής δραστηριότητας.Η προθεσµία άσκησης προσφυγής ή υποβολής αίτησης για διοικητική επίλυση της διαφοράς, καθώς και η άσκηση της προσφυγής ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου, δεν αναστέλλει τη βεβαίωση και την είσπραξη του τέλους επιτηδεύµατος, ενώ το τέλος επιτηδεύµατος δεν εκπίπτει ως δαπάνη για τον προσδιορισµό του φορολογητέου εισοδήµατος.

Το ποσό της οφειλής βεβαιώνεται συνολικά και καταβάλλεται σε έξι ίσες µηνιαίες δόσεις. Η κάθε δόση δεν µπορεί να είναι κατώτερη των 300 ευρώ, εκτός της τελευταίας. Συνεπώς, για τις εισφορές που βεβαιώθηκαν µε ηµεροµηνία 31 Αυγούστου και εστάλησαν τις προηγούµενες ηµέρες σε περίπου 2 εκατοµµύρια φορολογουµένους θα πρέπει ως τις 30 Σεπτεµβρίου 2011 να καταβληθεί η 1η δόση, ως τις 31 Οκτωβρίου η 2η δόση, ως τις 30 Νοεµβρίου η 3η δόση κ.ο.κ.

Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του συνολικά οφειλόµενου ποσού του εκκαθαριστικού σηµειώµατος, µέσα στην προθεσµία καταβολής της πρώτης δόσης παρέχεται έκπτωση 5% ακόµη κι αν πρόκειται για ποσά κάτω των 300 ευρώ. Η έκτακτη εισφορά στους ιδιοκτήτες ΙΧ µε κυλινδρισµό κινητήρα άνω των 1.929 κυβικών εκατοστών δεν επιβάλλεται σε αυτοκίνητα ηλικίας άνω των 10 ετών.