Ο Δήμος Ιεράπετρας πληροφορεί τους κατοίκους των οικισμών Κουτσουναρίου και Φέρμων ότι στα πλαίσια των προγραμματισμένων καθαρισμών δεξαμενών ύδρευσης των οικισμών και των Δημοτικών Διαμερισμάτων, τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί ο καθαρισμός των δεξαμενών ύδρευσης των οικισμών Κουτσουναρίου και Φέρμων.

Ο καθαρισμός θα διαρκέσει 3 ημέρες, μέχρι την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου, και παρακαλούνται οι κάτοικοι των οικισμών αυτών να μη χρησιμοποιούν το νερό ύδρευσης εκείνες τις ημέρες και να υποθηκεύσουν νερό για τις ανάγκες τους κατά τις προηγούμενες ημέρες.

Η κανονική ύδρευση των οικισμών θα επανέλθει από την 15 Πέμπτη Σεπτεμβρίου.

Ο Δήμος ευχαριστεί για την κατανόηση δεδομένου ότι οι ενέργειες καθαρισμών των δεξαμενών είναι προς την κατεύθυνση της διασφάλισης της ποιότητας του πόσιμου νερού σε όλη την περιοχή.