Σε απάντηση της με αριθμό 7031 /19-07-2011 Αναφοράς του βουλευτή Ηρακλείου , Φραγκίσκου Παρασύρη γύρω από δημοσιεύματα που αναφέρονται σε ουρές που σχηματίζονται στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού κατά την διάρκεια της υψηλής τουριστικής περιόδου- μεταξύ άλλων και λόγω έλλειψης προσωπικού- ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού , κ. Γεώργιος Νικητιάδης, μετά από διερεύνηση του ζητήματος γνωστοποιεί τα εξής:

«Πράγματι στον αρχαιολογικό χώρο Κνωσού δημιουργούνται «τεράστιες ουρές» κατά την κοπή εισιτηρίων τις ημέρες που προσεγγίζουν το λιμάνι Ηρακλείου κρουαζιερόπλοια που μεταφέρουν μεγάλο αριθμό επισκεπτών , οι οποίοι σχεδόν στο σύνολο τους επισκέπτονται τον χώρο.

Ο αριθμός των ομάδων που περιμένουν στην είσοδο, ανέρχεται σε 50 έως 60 τη φορά με αριθμό επισκεπτών 3.000 άτομα τα οποία εξυπηρετούνται σε σύντομο σχετικά χρόνο (15-25 λεπτά) αναμονή.

Εάν οι τουριστικοί πράκτορες φρόντιζαν για την εκ των προτέρων αγορά των εισιτηρίων, οι «ουρές» των αναμενόντων θα είχαν περιοριστεί στο ελάχιστο».