Τα μέλη της κίνησης πολιτών στη Λέσβο «Συνύπαρξη και Επικοινωνία στο Αιγαίο», θέλοντας να συμβάλουν στη λύση του προβλήματος που αντιμετωπίζουν οικογένειες μεταναστών που έχουν παιδιά στο δημοτικό σχολείο, δημιουργούν ένα «φροντιστήριο» που θα αφορά αποκλειστικά και μόνο παιδιά μεταναστών στη Λέσβο.

«Λόγω δουλειάς, αλλά και ανεπαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας, οι γονείς δεν μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους στη μελέτη των μαθημάτων τους στο σπίτι. Υπάρχει, όμως, η θέληση να οργανωθούν απογευματινά μαθήματα, δωρεάν σε παιδιά μεταναστών, από εκπαιδευτικούς-μέλη της Συνύπαρξης. Δεν είναι όμως αρκετοί» αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Η Κίνηση απευθύνεται σε δασκάλους, εν ενεργεία ή συνταξιούχους, που θα μπορούσαν να διαθέσουν λίγο από τον χρόνο τους, για να προσφέρουν βοήθεια σε παιδιά μεταναστών.