Αύξηση 8,7% κατέγραψαν τον Ιούλιο οι τιμές εισαγωγών στη βιομηχανία. Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία του μηνός Ιουλίου 2011, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2010, σημείωσε αύξηση 8,7%, έναντι αύξησης 6,0% που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2010 προς το 2009.

Ο Γενικός Δείκτης κατά το μήνα Ιούλιο 2011, σε σύγκριση με το δείκτη του Ιουνίου 2011, σημείωσε αύξηση 1,2%, έναντι μείωσης 0,7%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2010.

Ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2010 – Ιουλίου 2011, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2009 – Ιουλίου 2010, παρουσίασε αύξηση 6,4%, έναντι αύξησης 5,1%, που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 8,7%, το μήνα Ιούλιο 2011, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2010, οφείλεται στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 1,8% και στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 15,2%.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 1,2%, το μήνα Ιούλιο 2011, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2011, σύμφωνα με το δημοσίευμα στο in.gr, οφείλεται στην άνοδο του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 0,2% και στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 2,1%.