Απαντώντας σε Ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλη Στρατάκη σχετικά με τη διάδοση του έργου του Κρητικού συγγραφέα Ν.Καζαντζάκη και τις επισημάνσεις της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων του μεγάλου συγγραφέα σχετικά με την τύχη των πνευματικών δικαιωμάτων του, ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού κ.Νικητιάδης ενημερώνει τα εξής:

Τα πνευματικά δικαιώματα του Ν.Καζαντζάκη καθορίζονται επακριβώς από τους νόμους 2121/1993 "Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα κλπ" και 2435/1996.

Κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων είναι ο κ.Πάτροκλος Σταύρου.

Τα πνευματικά δικαιώματα εκχωρήθηκαν με γονική παροχή από την θετή του μητέρα κυρία Ελένη Καζαντζάκη και αναγνωρίσθηκαν τελευταία με απόφαση του Αρείου Πάγου.

Μετά το τέλος των εργασιών του Διεθνούς Συνεδρίου, που έλαβε χώρα στην Κρήτη στις 27-28 Ιουνίου 2009 και με βάση τις διαπιστώσεις που κατέληξαν οι εργασίες του Συνεδρίου, για την ανάγκη ριζικής αναμόρφωσης της εκδοτικής αντιμετώπισης του τεράστιου αυτού έργου, απεστάλη ανοικτή επιστολή προς την Ελληνική Πολιτεία, την οποία υπέγραψαν 4.008 πρόσωπα, προερχόμενα από 92 χώρες, με αίτημα την επείγουσα παρέμβασή της στο ζήτημα αυτό.

Στη συνέχεια, το Υπ.Πολιτισμού εξέδωσε απόφαση συγκρότησης επιτροπής για το έργο του Ν.Καζαντζάκη, με σκοπό:
- Την έρευνα για τη συγκέντρωση των ανέκδοτων χειρογράφων των κειμένων που έχουν δημοσιευθεί κατά καιρούς σε περιοδικά, εφημερίδες κλπ και η έκδοση αυτών, συνοδευόμενη από ερμηνευτικά σχόλια.
- Την έρευνα και μελέτη για την εξ' υπαρχής μετάφραση όλων των έργων στις κυριότερες ξένες γλώσσες από ειδικούς και έμπειρους μεταφραστές.

Υπογραμμίζεται ότι με τις νέες εκδόσεις και επανεκδόσεις δεν θίγονται στο ελάχιστο τα πνευματικά δικαιώματα που ανήκουν στους νόμιμους δικαιούχους.

Το έργο της Επιτροπής ουδόλως θίγει τα πνεματικά δικαιώματα του κ.Π.Σταύρου, όπως αυτός ισχυρίζεται στις δύο ασκηθείσες ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αιτήσεις αναστολής και ακύρωσης της απόφασης του ΥΠΠΟΤ, οι οποίες δεν έχουν εκδικαστεί.

"Εν κατακλείδι, θα ήταν μεγάλη η προσφορά της Ελληνικής Πολιτείας εάν κατ'αρχάς επιτευχθεί η καταγραφή τουλάχιστον του Αρχείου και η δημοσιοποίηση του καταλόγου, ώστε να ενημερωθούν οι ερευνητές και στη συνέχεια η έκδοση του αρχείου σε σειρά τόμων, ενώ παράλληλα να διασφαλίζονται τα οικονομικά οφέλη του κ.Σταύρου", καταλήγει η Απάντηση του Υπ.Πολιτισμού.