Αρκετά πιθανή θεωρεί την πιθανότητα χρεοκοπίας της Ελλάδας στο τέλος του έτους ή στις αρχές του 2012 η UBS παρά την επιβολή του έκτακτου φόρου στα ακίνητα.

Σε έκθεσή τους για τη ΔΕΗ, οι οικονομολόγοι της UBS, σύμφωνα με το δημοσίευμα στο capital.gr, θεωρούν πως η απόφαση της κυβέρνησης για την επιβολή του φόρου ίσως αποδειχθεί σημαντική καθώς μειώνει την πιθανότητα χρεοκοπίας στο άμεσο μέλλον, ενώ επισημαίνουν πως αποτελεί έναν τρόπο απόδειξης προς το ΔΝΤ και την Ε.Ε. της διάθεσης της κυβέρνησης για τη βελτίωση των δημοσιονομικών.