Να μην καταργηθεί το Ινστιτούτο Υποτροπικών Φυτών και Ελιάς Χανίων ως φορέας ερευνητικής δραστηριότητας, να μην θιγεί η αυτοδυναμία και αποτελεσματικότητά του, να μην μεταφερθεί η ερευνητική δραστηριότητά του –συνδεδεμένη με τη γεωγραφική ενότητα της περιοχής Χανίων– αλλά αντίθετα, να ενισχυθεί με το απαραίτητο ερευνητικό προσωπικό και εξοπλισμό, ζητά από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Σκανδαλίδη με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή, ο Βουλευτής Χανίων του ΠΑΣΟΚ Σήφης Βαλυράκης.

Ο κ. Βαλυράκης επισημαίνει μεταξύ άλλων στον Υπουργό ότι το Ινστιτούτο σήμερα αποτελεί το μοναδικό ενεργό ερευνητικό Ινστιτούτο Ελιάς στη χώρα μας, παράγοντας ανεκτίμητο έργο στον τομέα της αγροτικής έρευνας και μάλιστα σε ένα τόσο σημαντικό προϊόν όπως το ελαιόλαδο.

«Το ΔΣ του ΕΘΙΑΓΕ –αναφέρει στην ερώτησή του ο Χανιώτης Βουλευτής– έχει προτείνει από τα τέλη του 2010 την αναδιάρθρωση της Αγροτικής Έρευνας με τη σύσταση έξι (6) Περιφερειακών Κέντρων Έρευνας και Εκπαίδευσης με έδρα την Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, την Λάρισα, την Αθήνα, την Πάτρα και το Ηράκλειο, τα οποία θα περιλαμβάνουν δεκατέσσερα (14) συνολικά Ερευνητικά Ινστιτούτα.

Όσον αφορά στο Ινστιτούτο Υποτροπικών Φυτών και Ελιάς Χανίων αυτό απασχολεί συνολικά τριάντα έξι (36) άτομα εκ των οποίων έξι (6) ερευνητές και επτά (7) ειδικούς επιστήμονες. Το 2010 με προϋπολογισμό 73.500 € είχε έσοδα από ερευνητικά έργα 134.993,93 € με το 56,9% από την Ε.Ε. και το 29,9% από ιδιωτικούς φορείς. Για το έτος 2011, ο προϋπολογισμός του (λειτουργικά έξοδα) ανέρχεται σε 60.000 ευρώ (από 87.500 ευρώ το 2009 και 73.500 ευρώ το 2010) ενώ έχει υποβάλει από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα δέκα (10) προτάσεις σε ερευνητικά προγράμματα ύψους πάνω από 1.000.000 ευρώ.

Τα οικονομικά στοιχεία του Ινστιτούτου –συνεχίζει– αποδεικνύουν ότι η χρηματοδότησή του γίνεται κυρίως από κοινοτικούς πόρους και συνεπώς πιθανή κατάργησή του δεν θα συνέβαλε στην περικοπή δημοσίων δαπανών. Θα είχε, όμως, δραστικά αρνητικό αποτέλεσμα λόγω της υποβάθμισης της αγροτικής έρευνας.

Ιδιαίτερα σημαντική, επίσης, είναι η δραστηριότητα του Ινστιτούτου σχετικά με την παροχή υπηρεσιών στον αγροτικό τομέα, αφού από το Μάρτιο του 2007 η δραστηριότητα αυτή συνδέει το Ινστιτούτο με τον αγροτικό κόσμο της περιοχής και αποφέρει έσοδα στο σε αυτό.

Το Ινστιτούτο –καταλήγει ο κ. Βαλυράκης– διαθέτει 150 στρέμματα πολύτιμες και μοναδικές συλλογές ποικιλιών (60 στρ. ελιάς, 55 στρ. εσπεριδοειδών, 35 στρ. αβοκάντο και υποτροπικών φυτών), που αποτελούν την τράπεζα γενετικού υλικού των αείφυλλων δενδρωδών και θα αποτελέσουν την βάση για την παραγωγή πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού για την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών.»