Έως την 26η Σεπτεμβρίου θα πρέπει να δηλώσουν το πλεονάζον προσωπικό τους οι 151 φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα οι οποίοι έλαβαν εγκύκλιο από το υπουργείο Οικονομικών στο πλαίσιο τις εσπευσμένης εφαρμογής του μέτρου της εργασιακής εφεδρείας.

Μεταξύ των φορέων περιλαμβάνονται η ΕΡΤ, το ΑΠΕ, η ΤΡΕΝΟΣΕ, η ΕΡΓΑ ΟΣΕ, η Αττικό Μετρό, η Εγνατία Οδός, πολλά λιμάνια της χώρας, η HELEXPO, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, το Εθνικό Θέατρο, η Λυρική Σκηνή κ.α.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο « Έως 26/9/2011 θα πρέπει να υποβληθούν στην Ειδική Γραμματεία ΔΕΚΟ του Υπουργείου Οικονομικών οι κατά τα ανωτέρω προτάσεις σας, οι οποίες κατά κανόνα θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον 10% του συνόλου των εργαζομένων του φορέα σας.Σε δεύτερη φάση, εάν ο φορέας σας απασχολεί περισσότερους των 100 εργαζομένων, το σύνολο των υπολοίπων εργαζομένων τίθεται σε διαδικασία αξιολόγησης με την υποστήριξη εξωτερικών συμβούλων που θα προσληφθούν με ευθύνη του φορέα και θα τελούν υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ.

Η πρόσληψη των εξωτερικών συμβούλων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός ενός μηνός από τη λήψη της παρούσης και το πόρισμα των εργασιών τους να έχει ολοκληρωθεί εντός 2 μηνών το πολύ. Η αξιολόγηση διερευνά την ύπαρξη πλεονάζοντος προσωπικού με βάση τα διεθνώς ισχύοντα και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του φορέα. Η αξιολόγηση οδηγεί στην διαπίστωση τυχόν πλεονάζοντος προσωπικού που θα ενταχθεί συμπληρωματικά προς τα προηγούμενα στο καθεστώς της εργασιακής εφεδρείας».