Την Τρίτη 13-9-11 στις 11:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα, θα ορκιστεί παρουσία του Δημάρχου Ηρακλείου κ. Γιάννη Κουράκη ως νέος Δημοτικός Σύμβουλος ο κ. Μανόλης Αχλαδιανάκης σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.