Σε λειτουργία έθεσε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων την υπηρεσία ειδοποιήσεων πληρωμών ή επιστροφών φόρων, με την οποία οι φορολογούμενοι μπορούν να προβάλλουν και να εκτυπώνουν τις ειδοποιήσεις που λαμβάνουν.

H εφαρμογή υποστηρίζει τα βασικότερα ειδοποιητήρια, και ειδικότερα:

Ειδοποιήσεις επιστροφής Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων
Ειδοποιήσεις καταβολής δόσεων Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων
Εκκαθαριστικό σημείωμα ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, έκτακτης εισφοράς σε αντικειμενικές δαπάνες και τέλους επιτηδεύματος του Ν. 3986/2011
Ειδοποιήσεις καταβολής δόσεων, εισφορών και τέλους επιτηδεύματος του Ν. 3986/2011 (όταν θα είναι διαθέσιμες)
Ειδοποιήσεις καταβολής δόσεων περαίωσης Ν. 3888/2010.

Η εκτύπωση των παραπάνω ειδοποιήσεων, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της ΓΓΠΣ, μπορεί να αντικαταστήσει την αντίστοιχη έντυπη ειδοποίηση που στέλνεται ταχυδρομικά και να χρησιμοποιηθεί στα τραπεζικά ιδρύματα για την εξόφλησή τους.

Η πρόσβαση σύμφωνα με το in.gr, στη συγκεκριμένη υπηρεσία γίνεται μέσω του ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας.