"Οριστική λύση στο μείζον ζήτημα με την γη υψηλής παραγωγικότητας που ταλανίζει τα τελευταία χρόνια τον νομό Χανίων - και την περιφέρεια Κρήτης γενικότερα - δίνει τροπολογία που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή στα πλαίσια ψήφισης νομοσχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναμόρφωση των αγροτικών συνεταιρισμών."

Τα παραπάνω επισημαίνει σε ανακοίνωσή της, η βουλευτής Χανίων του ΠΑΣΟΚ κα Ευαγγελία Κουρουπάκη, στην οποία ανακοίνωση, μεταξύ άλλων αναφέρονται και τα εξής :

Σύμφωνα με την τροπολογία αυτή ορίζεται ότι: «Η διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 56 του Ν. 2637/1998, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με τη παράγραφο 37 του άρθρου 24 του Ν. 2945/2001 και τροποποιήθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 9 του Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ Α’ 85), αρχίζει να ισχύει δέκα ημέρες μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδεται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 56.

Συμβολαιογραφικές πράξεις που συντάχθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και αφορούν εκτάσεις του άρθρου 56 του Ν. 2637/1998, είναι έγκυρες και ισχυρές εφόσον δεν ακυρώθηκαν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.»

Με τη διάταξη αυτή μετατίθεται στο διάστημα μετά την υλοποίηση της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου και την κατάρτιση των χαρτών, στους οποίους θα αποτυπώνονται χωροταξικά οι περιοχές με γη υψηλής παραγωγικότητας, η ισχύς των εκδοθεισών κοινών υπουργικών αποφάσεων που προέβλεπαν περιορισμούς στις μεταβιβάσεις και στη δόμηση, τη στιγμή που δεν είχαν καθοριστεί με ακρίβεια (ή και καθόλου) οι περιοχές με γη υψηλής παραγωγικότητας.

Μέχρι και σήμερα, η μεγάλη πλειοψηφία ιδιοκτητών ακινήτων (αγροτεμαχίων) αντιμετώπιζε μεγάλο και ανυπέρβλητο πρόβλημα όταν αποφάσιζε να δομήσει στο ακίνητο της, εξαιτίας της πολυγλωσσίας των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και των πολλών και αντιφατικών ρυθμίσεων και ερμηνευτικών εγκυκλίων του συγκεκριμένου Νόμου.

Κυρίως, το πρόβλημα στο νομό μας εντοπίστηκε στην περιοχή του κάμπου της Αγιάς, τον τελευταίο χρόνο, όμως, επεκτάθηκε περίπου στο σύνολο των αγροτεμαχίων των Χανίων.