Στα γραφεία της 7ης ΥΠΕ Κρήτης πραγματοποιήθηκε σήμερα, στις 11 το πρωί, η πρώτη συνάντηση της νέας Διοίκησης της υπηρεσίας με τους Διευθυντές των Κέντρων Υγείας της Κρήτης και του Δ/ντή του ΕΚΑΒ Δ. Βουρβαχάκη.

Κύρια θέματα που απασχόλησαν τη σύσκεψη ήταν, η ανάπτυξη περαιτέρω συνεργασίας και ο καλύτερος δυνατός συντονισμός των Κέντρων Υγείας με το ΕΚΑΒ στην μεταφορά και διακομιδή ασθενών, η ανάπτυξη περαιτέρω συνεργασίας και ο συντονισμός των κέντρων υγείας μεταξύ τους αλλά και με τα νοσοκομεία και η ρύθμιση των τελικών διαδικασιών και θεμάτων που προκύπτουν αναφορικά με την έναρξη της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, που όπως έχει ανακοινωθεί ξεκινάει επίσημα από 1η Οκτωβρίου του 2011.

Όπως ανακοινώθηκε νοσοκομείο «πιλότος» στην ενημέρωση και εφαρμογή του προγράμματος είναι το Γ.Ν. Ρεθύμνου, με την προσωπική εποπτεία του διοικητή του κ. Γ. Μοσχοβάκη.

Μεταξύ των θεμάτων που απασχόλησαν επίσης στη σύσκεψη ήταν και γενικότερα προβλήματα στη λειτουργία και στελέχωση των Κέντρων Υγείας καθώς και ελλείψεις που σημειώνονται σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, ανάγκες που με σωστό προγραμματισμό μπορούν να καλυφθούν.

Κύριο μέλημα και στόχος όλων όπως τονίστηκε στη σύσκεψη, η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας να επιτελέσει πλήρως και με επάρκεια το ρόλο της στην παροχή υπηρεσιών για την καλύτερη εξυπηρέτηση του χρήστη αλλά και την αποσυμφόρηση των νοσοκομειακών μονάδων από περιστατικά αρμοδιότητας της.