Η Τράπεζα Κύπρου εκδηλώνει την προτίμησή της στις ολοκληρωμένες λύσεις Πληροφορικής της GeoBanking, αγοράζοντας το Σύστημα Διαχείρισης Ακινήτων (ΣΔΑ) και επεκτείνοντας τις λειτουργίες του Συστήματος Διαχείρισης Εκτιμήσεων (ΣΔΕ).

Το ΣΔΑ έχει αναπτυχθεί ειδικά για τις Τράπεζες. Σκοπός του είναι να συγκεντρώνει σε ένα σημείο όλα τα στοιχεία και τις πράξεις που αφορούν στη διαχείριση πωλήσεων, μισθώσεων και εκμισθώσεων ακινήτων. Το ΣΔΑ διαπερνά οριζοντίως όλα τα εμπλεκόμενα τμήματα και αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες που αφορούν στην αγοραπωλησία ακινήτων, αναφορικά με τα νομικά και με τα ασφαλιστικά ζητήματα, ενώ παρακολουθεί και τις διαδικασίες ενοικίασης ή παραχώρησης.

Το ΣΔΕ αποτελεί τη σταθερή επιλογή για τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα, έχοντας οδηγήσει στη βέλτιστη οργάνωση και τυποποίηση των διαδικασιών, σε μείωση κόστους και στην αύξηση της παραγωγικότητας. Είναι μακράν το πιο δημοφιλές προϊόν στην ελληνική Αγορά Εκτιμήσεων, αποδεικνύοντας τη δυναμική του και στις αγορές του εξωτερικού, κυρίως στην Ευρώπη.

Με την επέκταση της λειτουργικότητας του ΣΔΕ και την απόφαση εκμετάλλευσης όλων των πλεονεκτημάτων του ΣΔΑ, η Τράπεζα Κύπρου δείχνει την εμπιστοσύνη της στην ολοκληρωμένη υποστήριξη που είναι ικανή να παρέχει η GeoBanking στα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, σε μία εποχή όπου η οικονομική αστάθεια δίδει επιπρόσθετη αξία στην έννοια της διασφάλισης ποιότητας.

Η GeoBanking είναι μία ελληνική εταιρεία, η οποία εδρεύει στην Αθήνα και ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2008. Πρόκειται για μία καινοτόμο εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού και παροχής υπηρεσιών με υψηλή εξειδίκευση στην Κτηματική Αγορά, η οποία προσφέρει καθετοποιημένα προϊόντα και υπηρεσίες σε Τράπεζες, Εκτιμητικές Εταιρείες και σε άλλους φορείς που διαχειρίζονται ακίνητη περιουσία, αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής στον τομέα της πληροφορικής.

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της σχετικά με τη Διαχείριση Εκτιμήσεων και τη Διαχείριση Ακινήτων, αποτελούν σταθερή επιλογή επιφανών εκπροσώπων του ελληνικού χρηματοπιστωτικού τομέα.