Η υπεράκτια γεώτρηση πετρελαίου ή φυσικού αερίου στην ΕΕ θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση κατά την οποία η εκάστοτε εταιρία υποβάλλει εκ των προτέρων ένα σχέδιο αντιμετώπισης απρόοπτων καταστάσεων και αποδεικνύει ότι διαθέτει επαρκή κεφάλαια για την αποκατάσταση πιθανών ζημιών στο περιβάλλον.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το ψήφισμα του ΕΚ για την ασφάλεια των υπεράκτιων δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου υιοθετήθηκε σήμερα, Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2011 με 602 ψήφους υπέρ, 64 κατά και 13 αποχές.

Κύριο αίτημα των ευρωβουλευτών είναι η εκ των προτέρων υποβολή από τις εταιρίες συγκεκριμένου σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων για κάθε συγκεκριμένη γεώτρηση.

Τα σχέδια αυτά θα πρέπει να εντοπίζουν τους πιθανούς κινδύνους, να εκτιμούν τις πιθανές πηγές και συνέπειες ρύπανσης και να παρουσιάζουν μια στρατηγική αντίδρασης σε περίπτωση ατυχήματος.

Καμία γεώτρηση δεν θα πρέπει να ξεκινά προτού το σχέδιο αυτό εγκριθεί από το οικείο κράτος μέλος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει τη νομοθετική της πρόταση αργότερα το φθινόπωρο.

"Οι υπεράκτιες πηγές αποτελούν την τέταρτη μεγαλύτερη περιοχή παραγωγής παγκοσμίως και είναι ζωτικής σημασίας για την ικανοποίηση των ενεργειακών αναγκών της Ευρώπης και την ενεργειακή μας ασφάλεια. Κάθε τοποθεσία, κάθε εγκατάσταση θα πρέπει να αξιολογείται για τον ειδικό κίνδυνο που έχει και οι ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να επιτρέπουν την πραγματοποίηση γεώτρησης μόνο εφόσον πιστεύουν ότι οι κίνδυνοι αυτής της εγκατάστασης μπορούν να διαχειριστούν και αυτό πρέπει να συμβεί στην Αρκτική και σε κάθε θαλάσσια περιοχή", δήλωσε μεταξύ άλλων η Βρετανίδα ευρωβουλευτής και εισηγήτρια του εν λόγω ψηφίσματος, Vicky Ford (ΕΣΜ).

Οικονομική ευθύνη

Το εγκριθέν ψήφισμα υποστηρίζει ότι όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης πετρελαίου και φυσικού αερίου θα πρέπει να καλούνται, κατά τη διαδικασία χορήγησης άδειας, να αποδείξουν ότι διαθέτουν επαρκή κεφάλαια για να αποκαταστήσουν οποιαδήποτε περιβαλλοντική ζημιά μπορεί να προκαλέσουν οι ειδικές δραστηριότητες που αναπτύσσουν.

Οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν ότι η αρχή του "ο ρυπαίνων πληρώνει" και η αυστηρή απόδοση ευθυνών πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις ζημίες που προκαλούνται στα θαλάσσια ύδατα και τη βιοποικιλότητα.

Μια ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή για όλες τις υπεράκτιες δραστηριότητες;

Οι ευρωβουλευτές εκφράζουν αμφιβολίες για το κατά πόσο μια ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή για όλες τις υπεράκτιες δραστηριότητες θα έχει επαρκή προστιθέμενη αξία για να δικαιολογήσει " την αφαίμαξη σπανίων κανονιστικών πόρων από τις αρμόδιες εθνικές αρχές".

Συμφωνούν, ωστόσο, ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) μπορεί να αναλάβει και να βοηθήσει στο συντονισμό των αντιδράσεων σε περίπτωση ατυχήματος.

Προστασία των καταγγελλόντων

Το ΕΚ, σύμφωνα με το δημοσίευμα στο capital.gr, προτείνει, επίσης, την προστασία των εργαζομένων, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αναφέρουν στις αρμόδιες αρχές, τηρώντας την ανωνυμία τους, τυχόν ελλείψεις ή κινδύνους όσον αφορά την ασφάλεια των δραστηριοτήτων γεώτρησης