Δικαίωμα αποζημίωσης έχουν οι καταναλωτές για απώλεια ή φθορά των αποσκευών τους κατά τη μεταφορά τους με πλοία, έκρινε ο Συνήγορος του Καταναλωτή, ο οποίος έχει κάνει συστάσεις στις επιχειρήσεις του κλάδου για την τήρηση της νομοθεσίας.

Με αφορμή την υποβολή αναφορών από καταναλωτές, οι οποίοι διεκδικούν αποζημιώσεις για την απώλεια αποσκευών τους κατά τη χρήση μέσων τακτικών επιβατικών θαλάσσιων μεταφορών, ο Συνήγορος του Καταναλωτή Ευάγγελος Ζερβέας, μελέτησε τα σχετικά διαθέσιμα στοιχεία και διαπίστωσε ότι δεν εκδίδονται αποδείξεις για αποσκευές που παραδίδονται από τους επιβάτες για φύλαξη εντός των πλοίων.

Σημειώνεται ότι πέρα από τα προφανή προβλήματα που προκαλεί στην αντικειμενική διερεύνηση των υποβαλλόμενων αναφορών, μια τέτοια πρακτική αντίκειται πρωτίστως στην κείμενη νομοθεσία, που επιβάλει την έκδοση απόδειξης για αποσκευές επιβατών που παραδίδονται για φύλαξη.

Επομένως, ο Συνήγορος του Καταναλωτή απηύθυνε έγγραφη σύσταση προς την Ένωση Εφοπλιστών Ακτοπλοΐας και τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας να παρέμβουν άμεσα στα μέλη τους, με την αυστηρή υπόδειξη να τηρούν τις σχετικές με τη φύλαξη των αποσκευών νομοθετικές προβλέψεις.

Με τη σύστασή του αυτή, ο κ. Ζερβέας επισήμανε επιπροσθέτως στους εκπροσώπους των θαλάσσιων μεταφορέων την ευθύνη τους για την ύπαρξη κατάλληλων χώρων εντός των πλοίων για τη φύλαξη των αποσκευών, τονίζοντας ότι η ακέραια απόδοσή τους στους επιβάτες μετά την ολοκλήρωση της θαλάσσιας μεταφοράς εντάσσεται εντός των αναμενόμενων συναλλακτικών υποχρεώσεων πρόνοιας και ασφάλειας που πρέπει να τηρούν. Τέλος, υπογραμμίστηκε ότι αθέτηση της εν λόγω υποχρέωσης, η οποία μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια ή τη φθορά των αποσκευών, δύναται να γεννά δικαίωμα αποζημίωσης των επιβατών.

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, σύμφωνα με το δημοσίευμα στο protothema.gr, κάλεσε και τους επιβάτες-καταναλωτές να ζητούν πάντοτε την έκδοση απόδειξης για αποσκευές που παραδίδουν για φύλαξη σε ενδεδειγμένους χώρους εντός των πλοίων και να καταγγέλλουν άμεσα και δίχως δισταγμό στις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές περιπτώσεις στις οποίες δεν εκδίδεται η ως άνω απόδειξη.

Η Σύσταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό του τόπο (www.synigoroskatanaloti.gr) και, ταυτόχρονα, κοινοποιήθηκε στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, καθώς και στο Αρχηγείο του Λιμενικού.