Σε 905,1 εκατ. ευρώ ανήλθαν στο πρώτο εξάμηνο οι ζημίες της ATEBank, η οποία ανακοίνωσε επίσης πως θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα ανταλλαγής ελληνικών ομολόγων (PSI) με χρεόγραφα ύψους 5,2 δισ. ευρώ.

Η ζημία από τη συμμετοχή στο PSI φτάνει τα 836,4 εκατ. ευρώ. «Η συμμετοχή του ομίλου στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων κρίθηκε αναγκαία ιδίως για την εξασφάλιση έναντι μελλοντικών κινδύνων» ανέφερε η τράπεζα σε ανακοίνωσή της.

Η τράπεζα σημείωσε επίσης ότι για την κάλυψη των επιπτώσεων της συμμετοχής αυτής, θα προβεί σε προσαρμογή του προγράμματος αναδιάρθρωσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΤΕ και το δημοσίευμα στο in.gr, τα λειτουργικά κέρδη της προ προβλέψεων αυξήθηκαν στα 158 εκατ. ευρώ (έναντι 51,6 εκατ. ευρώ πέρυσι).

Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις αυξήθηκε στο 102,5% (εάντι 100,5% πέρυσι) ενώ το σύνολο των καταθέσεων της τράπεζας μειώθηκε κατά 12,5% σε σχέση με πέρυσι, φτάνοντας τα 18 δισ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα ολοκλήρωσε τον Ιούνιο αύξηση κεφαλαίου ύψους 1,26 δισ. ευρώ, ενώ βρίσκεται υπό εξέλιξη πρόγραμμα ευρείας αναδιάρθρωσής της με στόχο τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους και την ενίσχυση της κεφαλαιακής της επάρκειας.