Σε δημοπρασία εντόκων γραμματίων του ελληνικού δημοσίου, τρίμηνης διάρκειας, αξίας 1,25 δισ. ευρώ, προχωρά ο ΟΔΔΗΧ την ερχόμενη Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου.

Ημερομηνία διακανονισμού ορίστηκε η 23η Σεπτεμβρίου 2011.