Σε αγώνα για την προάσπιση του δημόσιου χαρακτήρα της έρευνας, καλούν όλο το επιστημονικό δυναμικό της χώρας οι εργαζόμενοι στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ).

Όπως αναγράφεται σε ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Εργαζομένων στο ΕΛΚΕΘΕ

« Οι εξελίξεις είναι πλέον ραγδαίες και η αποδόμηση της δημόσιας έρευνας στα πλαίσια της διάλυσης του δημόσιου τομέα και των εργασιακών σχέσεων γίνεται με ρυθμούς 24ώρου!

Μετά το τρίτο κύμα επίθεσης στις αμοιβές των εργαζομένων και τον προθάλαμο της απόλυσης που λέγεται «εφεδρεία» και παρά το ότι οι Συλλογικότητες των Ν.Π.Δ.Δ. Ερευνητικών Φορέων (Ομοσπονδίες, Σύλλογοι, Ερευνητές, κτλ.) έχουν εκφραστεί σαφώς υπέρ της διατήρησης του νομικού τους καθεστώτος ήρθε και το τελεσίγραφο του Γ.Γ.Ε.Τ. στην τελευταία Σύνοδο Προέδρων αλλά και με σχετική εγκύκλιο για τη μετατροπή των Ν.Π.Δ.Δ. ερευνητικών φορέων σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου.

Ο Σύλλογός μας πιστεύει αταλάντευτα στη Έρευνα ως Δημόσιο Αγαθό προς όφελος της κοινωνίας, όπως άλλωστε και ο νόμος 1514/85 που ουσιαστικά θέσπισε τον ερευνητικό χάρτη της χώρας μας και θέλει το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών μαζί με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών,

σύμβουλους και τροφοδότες της πολιτείας με την απαραίτητη τεχνογνωσία και γνώση για το υδάτινο και παράκτιο περιβάλλον και τη διαχείρισή του, τις ανθρωπογενείς και φυσικές επιπτώσεις σ’ αυτό, τα αλιευτικά αποθέματα, τη θαλάσσια βιολογία και γενετική, τις υδατοκαλλιέργειες, και τις φυσικές καταστροφές, τα αεροπορικά και θαλάσσια ατυχήματα και άλλα μείζονα και όχι μόνο περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα.

Επιπλέον, οι παραπάνω φορείς υπόκεινται στο δημόσιο λογιστικό σύστημα και υπό τον έλεγχο του Κράτους και τους οικονομικούς κανόνες του!

Ήρθε η ώρα του Μεγάλου Συλλογικού Αγώνα για την προάσπιση του δημόσιου χαρακτήρα της Έρευνας και της εργασίας και της αποτροπής του ξεπουλήματος και των εφεδρειών απόλυσης !»