Ενάμισυ περίπου μήνα θα διαρκέσουν οι εργασίες κατασκευής του κυκλικού κόμβου στην διασταύρωση της Εθνικής Οδού Ηρακλείου – Σητείας με την επαρχιακή οδό Σταλίδα – Μοχός.

Οι οδηγοί θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί, ενώ με απόφασή του ο Αστυνομικός Δ/ντής Ηρακλείου κ.Μανώλης Κοντοδιάκος ορίζει συγκεκριμένα μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας τα οποία θα είναι τα εξής :

«1.1. Διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ε.Ο. Χανίων – Σητείας από το 163ο χλμ (Κόμβος Χερσονήσου) έως το 167ο χλμ (διακλάδωση Μοχού) και στα δυο ρεύματα της κυκλοφορίας.

1.2. Κατά την διάρκεια της ανωτέρω διακοπής:

1.2.1. Τα οχήματα που θα κινούνται από Ηράκλειο προς Αγ. Νικόλαο θα εκτρέπονται προς την έξοδο της Ε.Ο. μέσω της οδού Σεφέρη προς την Π.Ε.Ο. Ηρακλείου / Αγ. Νικολάου και η κίνησή τους θα συνεχίζεται από τα παλαιό οδικό δίκτυο.

1.2.2. Οι οδηγοί των οχημάτων που θα κινούνται επί της Π.Ε.Ο. Ηρακλείου / Αγ. Νικολάου και επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν την Ε.Ο. για Ηράκλειο, θα εισέρχονται στην οδό Σεφέρη από την Π.Ε.Ο. Ηρακλείου / Αγ. Νικολάου και ακολούθως στην
Ε.Ο. καθώς η είσοδός τους στην Ε.Ο. μέσω της Επ. Οδού Σταλίδας – Μοχού θα είναι αδύνατη.

2. Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από τη νόμιμη δημοσίευση της παρούσας και μέχρι την ολοκλήρωση των έργων, που εκτιμάται ότι θα διαρκέσουν από την 16/9/2011 έως και την 31/10/2011.

3. Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/99 (ΦΕΚ 57 Α) «περί κυρώσεως του ΚΟΚ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3542/2007.

4. Ο Β.Ο.Α.Κ. παρακαλείται όπως προβεί στην υλοποίηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης, καθώς και στην τοποθέτηση των αναγκαίων πληροφοριακών πινακίδων, όπως προβλέπεται στην εγκεκριμένη μελέτη
προσωρινής κυκλοφοριακής ρύθμισης καθώς και τις υποδείξεις του Τμήματος Τροχαίας Ηρακλείου.»