ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ μείωση των επενδύσεων σε κατοικίες κατά 24% το 2011 και κατά 5% το 2012 αναμένει σύμφωνα με έκθεσή της η Alpha Bank.

Ειδικότερα, ο όγκος νέων οικοδομών βάσει αδειών (ιδιωτικών, κατοικήσιμων και μη κτισμάτων) μειώθηκε κατά 29,3% σε ετήσια βάση και τον Μάιο του 2011, έναντι πτώσεων 30,3% τον Απρίλιο του 2011, 40,5% τον Μάρτιο του 2011, 37,4% τον Φεβρουάριο του 2011, 71,5% τον Ιανουάριο του 2011 και 20,9% τον Μάιο του 2010. Έτσι, στο πεντάμηνο του 2011 ο όγκος της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας μειώθηκε κατά 46,1% σε ετήσια βάση, έναντι μείωσής του κατά 54,2% στο πρώτο τρίμηνο του 2011 και επίσης κατά 22,6% στο πεντάμηνο του 2010.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις που διατυπώνονται στο τελευταίο οικονομικό δελτίο της Alpha Bank, οι επενδύσεις σε κατοικίες θα διαμορφωθούν σε εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο, περί τα 5 δισ. ευρώ σε σταθερές τιμές, το 2011 (σημειώνοντας πτώση κατά 24%), από 6,6 δισ. ευρώ το 2010 και 16,1 δισ. ευρώ το 2006. Επομένως, η πτώση αυτή θα προκαλέσει μείωση του ΑΕΠ κατά 0,8 ποσοστιαίες μονάδες περίπου το 2011, έναντι αρνητικής επίπτωσής τους κατά 0,73 π.μ. το 2010, κατά 1,06 π.μ. το 2009 και κατά 2,04 π.μ. το 2008. Ωστόσο, μια περαιτέρω πτώση των επενδύσεων σε κατοικίες κατά 5% και το 2012 θα συνεπάγεται πτώση του ΑΕΠ μόνο κατά 0,13 π.μ.

Η δυσμενής κατάσταση του κλάδου τα τελευταία δύο έτη αποτυπώνεται:

• Στον δείκτη οικοδομικών έργων, που καταρτίζεται με βάση τη δραστηριότητα των σημαντικότερων κατασκευαστικών εταιριών, ο οποίος μειώθηκε το 2009 κατά 17,5% και το 2010 κατά 31,6%, ενώ στο δεύτερο τρίμηνο του 2011 η πτώση του διαμορφώθηκε στο 39,9% σε ετήσια βάση. Από τη σύνθεση του δείκτη τις μεγαλύτερες απώλειες εμφάνισε ο δείκτης παραγωγής οικοδομικών έργων (2010: -38,1%, δεύτερο τρίμηνο 2011: -44,4%), ενώ η πτώση του δείκτη παραγωγής πολιτικού μηχανικού, που αναφέρεται σε μεγάλα δημόσια έργα ήταν 28,0% το 2010 και 37,6% το δεύτερο τρίμηνο 2011.

– Στην πτώση της παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος και τσιμέντου (σκυρόδεμα: επτάμηνο 2011: -30,3%, επτάμηνο 2010: -11,4%, τσιμέντο: επτάμηνο 2011: - 35,4%, επτάμηνο 2010: -8,6%).

• Στη σημαντική πτώση που παρατηρείται στον τομέα των στεγαστικών δανείων που τον οδήγησε από ρυθμούς ανάπτυξης 21,5% τον Δεκέμβριο του 2007 σε αρνητικούς ρυθμούς 2,1% τον Ιούλιο του 2011 (Ιούλ. 'Α11: -2,1%, Ιούν. 'Α11: -1,7%, Δεκ. 'Α10: -0,3%, Δεκ. 'Α09: +3,7%, Δεκ.'Α 08: +11,2%, Δεκ. 'Α07: +21,5%).