Απαντώντας σε Αναφορά του βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλη Στρατάκη, σχετικά με τις επισημάνσεις του Συλλόγου Επαγγελματιών Κτηνοτρόφων Νομού Ηρακλείου (ΣΕΚΝΗ) για τους απορριπτέους κτηνοτρόφους από την εκκαθάριση της εξισωτικής του 2010, λόγω αγρονομικών παραβάσεων, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ.Σκανδαλίδης αναφέρει τα εξής:

Σύμφωνα με το αρ.9 της υπ.αρ. 280947/1982/7-3-2008 ΚΥΑ, δεν μπορούν να κριθούν δικαιούχοι του προγράμματος της Εξισωτικής Αποζημίωσης "1. Εκείνοι που διώκονται, οι ίδιοι ή μέλη των οικογενειών τους που έχουν οικονομική σχέση με την εκμετάλλευση και με το πρόγραμμα, για ποινικά αδικήματα" και "2. Όσοι έχουν κριθεί ένοχοι ή έχει ασκηθεί εναντίον τους ποινική δίωξη ή έχουν καταδικασθεί, για όσο διάστημα διαρκεί η δίωξη και η καταδίκη".

Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ.3 του αρ.15 της ανωτέρω ΚΥΑ "Δικαιούχοι του Προγράμματος ή και μέλη της οικογένειάς τους, οι οποίοι εμπλέκονται για ποινικά αδικήματα συναφή με το Πρόγραμμα, διώκονται ή έχουν κριθεί ένοχοι (ή έχουν καταδικασθεί ή έχει ασκηθεί εναντίον τους ποινική δίωξη) αποβάλλονται από το μέτρο και υποχρεώνονται στην επιστροφή του συνόλου των ποσών που έχουν εισπράξει σαν αχρεωστήτως καταβληθέντα".

Όσοι παραγωγοί περιλαμβάνονται στους πίνακες παραγωγών που διώκονται για αγροτικά αδικήματα, οι οποίοι αποστέλλονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ από τις αρμόδιες υπηρεσίες, απορρίπτονται από το πρόγραμμα της εξισωτικής αποζημίωσης, σε εφαρμογή των αρ.9 και 15 της ΚΥΑ.

Οι παραγωγοί, για τους οποίους έχουν εκδοθεί αθωωτικές αποφάσεις από τα αρμόδια δικαστήρια, έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση, προσκομίζοντας αντίγραφο της σχετικής αθωωτικής απόφασης, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημέρα ανάρτησης των καταστάσεων απορριπτομένων στο συνήθη τόπο ανακοινώσεων του Δήμου της μόνιμης κατοικίας τους, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο αρ.7 της υπ' αριθμ.321699/5981/21-8-2008 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΣΕΚΝΗ είχε επισημάνει ότι αρκετοί κτηνοτρόφοι του νομού Ηρακλείου είχαν απορριφθεί από την καταβολή του υπόλοιπου της εξισωτικής του 2010. Μια κατηγορία αφορούσε 50 περίπου κτηνοτρόφους με αγρονομικές παραβάσεις (βάσει των στοιχείων που κοινοποίησε το αγρονομικό τμήμα Ηρακλείου στον ΟΠΕΚΕΠΕ) και άλλη μια κατηγορία αφορούσε διορθώσεις σε υπερβάσεις εκτάσεων που έγιναν έγκαιρα και, παρότι είχε ενημερωθεί το σύστημα, δεν συμπεριλήφθηκαν στους δικαιούχους.