Οδυνηρές είναι οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις φτωχές περιφέρειες της χώρας, καθώς η οικονομική δραστηριότητα έχει πληγεί σε σημαντικό βαθμό σε σχέση με την προηγούμενη διετία.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής Ανδρέας Γεωργίου θα ενημερώσει την Τρίτη, την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Περιφερειών της Βουλής για την οικονομική και δημογραφική κατάσταση των Περιφερειών, σε μια προσπάθεια να διαφανούν οι επιπτώσεις της κρίσης στο σύνολο της χώρας.

Σύμφωνα με την ιστιοσελίδα in.gr η Ελληνική Στατιστική Αρχή έχει συγκεντρώσει τα αποτελέσματα των Εθνικών Λογαριασμών σε επίπεδο Περιφέρειας που αφορούν στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία και στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν. Ωστόσο, τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στο 2008 και μόνο ένα μικρό μέρος αφορά σε προσωρινά αποτελέσματα του 2009. Μάλιστα, αυτά θα δοθούν στη δημοσιότητα στα τέλη Μαρτίου.

Μάλιστα, μετά από παρατηρήσεις της Eurostat έχει αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού των Εθνικών Λογαριασμών σε επίπεδο Περιφέρειας ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και έχουν επέλθει αναθεωρήσεις σε κατηγορίες όπως οι μεταφορές, οι τηλεπικοινωνίες και το εμπόριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες και το 2009 το μεγαλύτερο μέρος του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος παράχθηκε στις περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Ωστόσο, η συμμετοχή των περιφερειών στο ΑΕΠ έχει μεταβληθεί κατά τη διάρκεια των ετών 2007-2009 σε σχέση με τη διετία 2006 -2008.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως από τα προσωρινά στοιχεία προκύπτει επιδείνωση των συνθηκών στις φτωχές περιφέρειες της χώρας, αλλά και σημαντική υποχώρηση της δραστηριότητας στην Κεντρική Μακεδονία.