Έντοκα γράμματια 13 εβδομάδων αξίας 1,625 δισ. ευρώ πούλησε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους στο πλαίσιο δημοπρασίας την Τρίτη. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 4,56%, παραμένοντας σχεδόν αμετάβλητη σε σχέση με την πιο πρόσφατη δημοπρασία αντίστοιχων τίτλων στις 16 Αυγούστου.

Σημειώνεται ότι το 30% της έκδοσης καλύφθηκε από μη ανταγωνιστικές προσφορές. Ο βαθμός υπερκάλυψης διαμορφώθηκε στο 2,84, έναντι 2,95 στην προηγούμενη δημοπρασία.

Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ και το δημοσίευμα στο capital.gr, συνολικά υποβλήθηκαν προσφορές αξίας 3,55 δισ. ευρώ και το προσφερόμενο ποσό ήταν 1,25 δισ. Ημερομηνία διακανονισμού ορίζεται η 23η Σεπτεμβρίου του 2011.