Αν και ορισμένες «Κασσάνδρες» εκτιμούσαν ότι το Ελληνικό Δημόσιο μπορεί να μην πλήρωνε τους τόκους σε δύο ομόλογα σήμερα, τελικά το ποσό των 769 εκατ. ευρώ συνολικά, κατεβλήθηκε κανονικά.

Αυτές οι φήμες κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ημέρες στις αγορές, στο πλαίσιο της ανεξέλεγκτης φημολογίας περί επικείμενης στάσης πληρωμών.

Ειδικότερα, πληρώθηκαν τόκοι ύψους 364 εκατ. ευρώ στο ομόλογο που λήγει το 2040 (με κουπόνι 4,6%) και 405 εκατ. ευρώ στο ομόλογο που λήγει το 2037 και έχει κουπόνι (ετήσιο επιτόκιο) 4,5%.

Άλλωστε, αναλυτές, οικονομολόγοι, διαχειριστές κεφαλαίων, αλλά και πολιτικοί, επισημαίνουν σε κάθε ευκαιρία ότι το θέμα δεν είναι αν η Ελλάδα προχωρήσει στη διαδικασία της «ελεγχόμενης πτώχευσης» και μίας μεγάλης (κατά 50% περίπου) αναδιάρθρωσης του κρατικού χρέους, αλλά το πότε.

Ο σύμβουλος του Γερμανού υπουργού Οικονομικών, δήλωσε στην Deutsche Welle ότι η διαδικασία της ελληνικής πτώχευσης «έχει ήδη ξεκινήσει και θα συνεχιστεί».

«Βασίζω την άποψη μου στο γεγονός, ότι η Ελλάδα σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις της Ευρωζώνης έχει ήδη διαπραγματευτεί την μερική αναδιάρθρωση του χρέους της, όπως για παράδειγμα την επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής των δανείων. Αυτό είναι χαρακτηριστικό δείγμα μιας διαδικασίας πτώχευσης, όπως επίσης η μείωση των τόκων και η αναδιαπραγμάτευση των δανειακών όρων», επισήμανε.

Σημειώνεται ότι το επόμενο δίμηνο δεν υπάρχουν λήξεις παλαιότερων ομολόγων και το Δημόσιο έχει να πληρώσει μόνο τις εκδόσεις εντόκων γραμματίων.

Τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με το δημοσίευμα στο in.gr, όμως, και συγκεκριμένα από τις 19 ώς το τέλος του μήνα λήγουν ομόλογα συνολικής αξίας 8,5 δισ. ευρώ. Στις 22 του μηνός λήγουν ομόλογα, μηδενικού τοκομεριδίου, ύψους 1 δισ. ευρώ.