Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρχανών- Αστερουσίων, δίδεται η δυνατότητα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των δημοτών (πάσης φύσεως εκτός από πρόστιμα αυθαίρετων κατασκευών), σύμφωνα με την υπ’αρ. 277/29-08-2011.

Η ρύθμιση μπορεί να γίνει με αίτησή τους εντός τριμήνου (ως τις 29-11-2011) στο Δημαρχείο στα Πεζά.

Η εξόφληση των οφειλών μπορεί να γίνει με δυο τρόπους: εφάπαξ πληρωμή όπου αφαιρείται το 85% των προστίμων και προσαυξήσεων, αφού όμως έχει εξοφληθεί πριν από την αίτηση το 30% της οφειλής, ή με μηνιαίες δόσεις όπου αφαιρείται το 70% των προστίμων και προσαυξήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες και συγκεκριμένα για τις προϋποθέσεις υπαγωγής στην διαδικασία της ρύθμισης παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι δημότες να απευθύνονται στο Δήμο. Αρμόδιος υπάλληλος, κα. Λυδάκη Μαρινέλα- τηλ.:2813 401130 και Κωνσταντάκη Κάλλια- τηλ.: 2813401132