Η παρατεταμένη ξηρασία δημιουργεί πρόσθετες ανάγκες και συνεπώς ελλείψεις στις αναγκαίες ποσότητες νερού. Οι ανάγκες των αγροτικών καλλιεργειών για άρδευση, καθώς και οι αυξημένες ανάγκες υδροδότησης ιδιαίτερα την τουριστική καλοκαιρινή περίοδο καθιστούν άμεση και επιτακτική την ανάγκη υλοποίησης και ολοκλήρωσης των εγγειοβελτιωτικών έργων στο νομό Χανίων. Αυτό επισημαίνει στους Υπουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Μιχάλη Χρυσοχοϊδη και Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Σκανδαλίδη, με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή, ο Βουλευτής Χανίων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Σήφης Βαλυράκης.

Η ολοκλήρωση του Φράγματος Βαλσαμιώτη και η λειτουργία του μέσα στο 2012, η Αποκατάσταση των Λιμνοδεξαμενών Έλους, Χρυσοσκαλίτσας και Αγίων Θεοδώρων, καθώς και η επικαιροποίηση της μελέτης του φράγματος Ντεριάνου-Σεμπρωνιώτη, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Βουλευτής, είναι έργα που αποτελούν αναπτυξιακή επένδυση υψηλής απόδοσης για το νομό Χανίων. Είναι ζωτικής σημασίας επενδύσεις, αφού αξιοποιούν τους υδατικούς πόρους του νομού που σε σημαντικό βαθμό χάνονται, καταλήγοντας στη θάλασσα.

«Το Φράγμα Βαλσαμιώτη –αναφέρει ο Χανιώτης Βουλευτής– αποτελεί το μεγαλύτερο εγγειοβελτιωτικό έργο του νομού Χανίων. Το έργο έχει ολοκληρωθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος του, ωστόσο σήμερα έχει τελματωθεί, καθώς απαιτούνται συμπληρωματικά έργα στήριξής του.

Το Φράγμα κατά τη χειμερινή περίοδο γεμίζει με 5,5 εκατ. m3 νερού, κατά 25% από τα νερά του ποταμού Βαλσαμιώτη και κατά 75% από τα νερά των πηγών των Μεσκλών, τα οποία σήμερα καταλήγουν στη θάλασσα. Το Φράγμα Βαλσαμιώτη είναι ένα έργο που λύνει σε μεγάλο βαθμό τα προβλήματα άρδευσης, και έχει κριθεί ως έργο απόλυτης ανάγκης για την εξοικονόμηση και αποταμίευση των υδάτων που χύνονται στη θάλασσα.

Ως εκ τούτου, κρίνεται σε πρώτη προτεραιότητα η χρηματοδότηση του Φράγματος με 1.200.000 ευρώ για συμπληρωματικά έργα στήριξής του, με τα οποία δημιουργείται προοπτική άμεσης λειτουργίας του, μια που το δίκτυο είναι σχεδόν πλήρες.
Σε ό,τι αφορά στα εγγειοβελτιωτικά έργα της Λιμνοδεξαμενής Έλους –συνεχίζει– μετά την επανένταξη του έργου στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» υφίσταται θέμα απαλλοτριώσεων, γιατί έχει παρέλθει το 18μηνο και απαιτούνται άμεσα υπεύθυνες δηλώσεις όλων των δικαιούχων προκειμένου να προχωρήσει τις εργασίες ο εργολάβος.

Σχετικά με τη Λιμνοδεξαμενή της Χρυσοσκαλίτσας, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προχώρησε στην ένταξη της Μελέτης Αποκατάστασης της λειτουργικότητας της Λιμνοδεξαμενής, προϋπολογισμού 150.000 ευρώ. Το έργο αφορά σε Γεωτεχνική Έρευνα για να εντοπισθούν τα προβληματικά σημεία και να προταθούν μέτρα αποκατάστασης του ΝΔ άκρου της Λιμνοδεξαμενής.

Αναφορικά με την Λιμνοδεξαμενή των Αγ. Θεοδώρων, εκεί, μετά την καταβύθιση της Λιμνοδεξαμενής, έγινε αυτοψία και απεστάλη στο Υπουργείο τοπογραφικό διάγραμμα με τις ρωγμές και τα έγκοιλα με σύντομο ιστορικό της καθίζησης.

Για τη μελέτη κατασκευής του δίδυμου φράγματος Ντεριάνου-Σεμπρωνιώτη της λεκάνης Ταυρωνίτη –καταλήγει ο κ. Βαλυράκης– αυτή είχε εκπονηθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατά την περίοδο 1991-1992.

Μέχρι σήμερα όμως εκκρεμεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία δεν συντάχθηκε και η οποία είναι απαραίτητη προκειμένου να προχωρήσει η κατασκευή του έργου.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι το εν λόγω έργο είναι υψίστης σημασίας για το νομό Χανίων, καθώς οι ταμιευτήρες θα εξασφαλίσουν την αποθήκευση 30 εκατ. m3 σε απόλυτο υψόμετρο 300μ. προσφέροντας επάρκεια υδατικού δυναμικού για άρδευση στις αγροτικές περιοχές και κάλυψη των αναγκών νερού στις τουριστικές περιοχές του νομού Χανίων, ιδιαίτερα σε εκείνες που φέτος αντιμετώπισαν προβλήματα λειψυδρίας.»