Ψαλίδι κατά 28,2 εκατ. ευρώ στις δαπάνες, πέτυχε το τελευταίο οκτάμηνο η Ελληνική Αστυνομία.

Η εξοικονόμηση των δαπανών, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, είναι αποτέλεσμα ενός συνολικού προγράμματος για τη μείωση του ετήσιου προϋπολογισμού του Σώματος, ενώ περαιτέρω μελετάται η μείωση και ο εξορθολογισμός των δαπανών των αστυνομικών υπηρεσιών «με γνώμονα την ενίσχυση της αποτελεσματικής αστυνόμευσης και την παροχή υψηλών υπηρεσιών ασφάλειας στους πολίτες».

Το παραπάνω ποσό, σύμφωνα με την "Ημερησία", εκτιμάται ότι εξοικονομείται κυρίως από την κατάργηση 537 ανενεργών αστυνομικών σταθμών σε όλη την επικράτεια.