Επιστολή έστειλε ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστο Παπουτσή, ζητώντας του να ενταχθεί στους νέους Δήμους το στελεχιακό δυναμικό της Αγροφυλακής.

Υπογραμμίζοντας τη σημασία προστασίας και αστυνόμευσης της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, ο κ. Καλογεράκης επισημαίνει ότι οι αγροφύλακες που υπηρετούν στην περιοχή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας δε διαθέτουν καμία υλικοτεχνική υποδομή, γεγονός που καθιστά ανύπαρκτο τον απαραίτητο σχεδιασμό προστασίας.

Συγκεκριμένα, στην επιστολή του, την οποία κοινοποιεί στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μανώλη Όθωνα, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΚΕΔΚΕ και τον πρόεδρο της ΤΕΔΚ Νομού Ηρακλείου, κ. Γιάννη Κουράκη, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας αναφέρει:

«Κύριε Υπουργέ,

Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας της Κρήτης και η προστασία του είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση της διαβίωσης των αγροτών μας. Ωστόσο, σήμερα στην περιοχή μας υπάρχει έντονο πρόβλημα προστασίας και αστυνόμευσης της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής.

Στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας υπηρετούν έξι (6) αγροφύλακες, που υπάγονται στο αγρονομείο Μοιρών, με ευθύνη τη μέριμνα της αγροτικής ασφάλειας και την επιμέλεια λήψης των κατάλληλων μέτρων για την εξασφάλισή της. Ωστόσο, δε διαθέτουν καμία υλικοτεχνική υποδομή (γραφεία, μέσα μεταφοράς, οδοιπορικά κ.α.), γεγονός που καθιστά ουσιαστικά ανύπαρκτο τον απαραίτητο σχεδιασμό για την προστασία των αγροτικών περιουσιών. Επιπλέον, το προσωπικό της Αστυνομίας είναι ελάχιστο και η Δημοτική Αστυνομία υποστελεχωμένη με αποτέλεσμα να μην υπάρχει από κανέναν η δυνατότητα διαφύλαξης της αγροτικής παραγωγής και να εξελίσσονται ανεξέλεγκτες καταστάσεις.

Με βάση τα παραπάνω, θεωρούμε ότι είναι επιτακτική η ανάγκη το σημερινό στελεχιακό δυναμικό της Αγροφυλακής να ενταχθεί στους νέους Δήμους, όπου σε συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία και έχοντας τα κατάλληλα μέσα ελέγχου και αστυνόμευσης θα σημειώνει αποτελεσματικό έργο. Είναι άλλωστε γεγονός ότι μια ευρεία σειρά από τις αποφάσεις που εκδίδουν οι Δήμοι σχετίζονται με την αστυνόμευση και τον έλεγχο των αγροτικών εκτάσεων (π.χ. άδειες ζώνης κτλ.)

Ευελπιστώντας στη θετική σας ανταπόκριση, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων