Στην Πύλη Παντοκράτορα βρέθηκε ο Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Γιάννης Κουράκης, όπου ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών από την επιβλέπουσα του Τμήματος Ενετικών Τειχών κ. Κύρκα Γιάννα και τον ανάδοχο του έργου.

Ο κ. Κουράκης ενημερώθηκε ότι το έργο εκτελείται εντός του χρονοδιαγράμματος, ολοκληρώνονται Αρμολογήματα και Τσιμεντενέσεις (Ενέμματα), ολοκληρώθηκε ήδη η Στρατιωτική Στοά και τώρα εκτελούνται εργασίες στις όψεις εξωτερικά της Στοάς των Πολιτών και της Χαμηλής Πλατείας.

Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί νωρίτερα του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος.