Η Βουλή ενέκρινε την Τετάρτη επί της αρχής το νομοσχέδιο για την ενίσχυση του μηχανισμού διάσωσης EFSF, που ουσιαστικά καθιστά το μηχανισμό πιο ευέλικτο.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η ψήφισή του κατ' άρθρον.

Οι αλλαγές στο EFSF, που ενισχύουν την ουσιαστική χρηματοδοτική δυνατότητά του στα 440 δισ. ευρώ, θα πρέπει να εγκριθούν από τα κοινοβούλια και των 17 κρατών-μελών της ευρωζώνης για να τεθούν σε ισχύ.

Στο νομοσχέδιο, σύμφωνα με το δημοσίευμα στο in.gr, με τίτλο «Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των Πιστωτικών Ιδρυμάτων – Ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα – Κύρωση της Σύμβασης – Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις» είχε ενταχθεί και τροπολογία για την έκτακτη εισφορά στα ακίνητα.