Στην πρόσληψη 142 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ12.04, ΠΕ12.05, ΠΕ15, ΠΕ16.01, ΠΕ17.02, ΠΕ17.03, ΠΕ18.01, ΠΕ19, ΤΕ01.02,ΤΕ01.19,ΤΕ01.20 και ΤΕ01.37 προχωρά το υπουργείο Παιδείας για την κάλυψη των κενών σε δομές της Ειδικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2011-2012.

Σημειώνεται ότι οι προσλαμβανόμενοι θα πρέπει να παρουσιαστούν στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από τη Πέμπτη 22-9-2011 έως και την Δευτέρα 26-9-2011.

Ως ημερομηνία πρόσληψης, σύμφωνα με το δημοσίευμα στο protothema.gr, των προσωρινών αναπληρωτών EAE, λαμβάνεται υπόψιν η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι πίνακες των ονομάτων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου www.minedu.gov.gr.