Ποινολόγιο για τους φορολογούμενους δημοσιοποίησε το υπουργείο Οικονομικών. Με μόρια και υποθέσεις ρίσκου θα επιλέγονται οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που θα ελεγχθούν, από την 1η Νοεμβρίου

Με απόφαση του υπουργείου, καθορίζονται τα μόρια για περίπου 300 φορολογικές παραβάσεις, καθώς και στοιχεία φορολογικής συμπεριφοράς, όπως είναι η συναλλαγή με εξωχώρια εταιρεία (offshore εταιρεία) ή το γεγονός ότι έχει η εταιρεία λάβει επιδοτήσεις ή επιχορηγήσεις. Στον πίνακα αυτόν και σε κάθε κριτήριο αναφέρονται αναλυτικοί κανόνες που υλοποιούν το κριτήριο, καθώς επίσης και ο αριθμός των μορίων βαρύτητας του κάθε κανόνα, ο οποίος βασίστηκε στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, στα οικονομικά, χωροταξικά και χρονικά δεδομένα.

Για κάθε παράβαση, ο φορολογούμενος θα συγκεντρώνει μόρια και θα επιλέγονται για φορολογικό έλεγχο αυτοί που θα συγκεντρώνουν την υψηλότερη «βαθμολογία». Παράλληλα, η βαθμολογία, θα προσαυξάνεται με το μέγεθος της επιχείρησης, δηλ. το ύψος των ακαθάριστων εσόδων της.

Με τα παραπάνω κριτήρια επιλογής, μέσω της λειτουργίας ανάλυσης κινδύνου του συστήματος ELENXIS θα γίνονται η στόχευση και η επιλογή φορολογουμένων υψηλής μοριοδότησης. Οι λίστες με τους φορολογουμένους υψηλής μοριοδότησης θα αποστέλλονται στη συνέχεια στους προϊσταμένους των ελεγκτικών υπηρεσιών από το ELENXIS ώστε να εκδοθεί η οικεία εντολή ελέγχου.

Για απώλεια βιβλίων, για κατασχέσεις βιβλίων και στοιχείων, μη έκδοση προβλέπεται ποινή 1.000 πόντων, λήψη ή έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων αξίας κάτω των 88 ευρώ ποινή 300 πόντων, μη επίδειξη των βιβλίων και στοιχείων μετά από πρόσκληση την πρώτη φορά δίνει 400 πόντους.