Την ευκαιρία να καθίσουν ξανά στα θρανία, όχι της δικής τους χώρας, αλλά οποιασδήποτε άλλης, μεταξύ 26 κρατών της Ευρώπης, θα έχουν από τον Μάρτιο μέχρι τον Ιούνιο του 2012, επιθεωρητές εκπαίδευσης, στελέχη κέντρων πιστοποίησης και κατάρτισης και καθηγητές καθηγητών, στο πλαίσιο υποτροφίας που προκηρύσσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τις εκπαιδευτικές επισκέψεις διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (cedefop), σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 106 επισκέψεις, με οικοδέσποινες 26 ευρωπαϊκές χώρες, ενώ σε αυτό μπορούν να λάβουν μέρος υπήκοοι και κάτοικοι τόσο των 27 κρατών-μελών της ΕΕ, όσο και εκείνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ελεύθερου Εμπορίου (EFTA).

Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 14 Οκτωβρίου (τα σχετικά έντυπα, αλλά και όλες οι σχετικές πληροφορίες υπάρχουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://studyvisits.cedefop.europa.eu), ενώ την αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων θα κάνουν οι αρμόδιες εθνικές υπηρεσίες (σ.σ. στην Ελλάδα είναι το Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών).

Τρεις από τις επισκέψεις απευθύνονται ειδικά σε άτομα που λαμβάνουν αποφάσεις σε υψηλό επίπεδο για το σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης της χώρας τους σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.