Περίπου 200 εργαζόμενοι φορέων που εποπτεύονται από το υπουργείο Υγείας εκτιμάται ότι θα τεθούν το αμέσως επόμενο διάστημα σε εργασιακή εφεδρεία. Στο «καθεστώς» της εφεδρείας δεν εντάσσονται οι εργαζόμενοι των 130 νοσοκομείων και των 100 προνοιακών ιδρυμάτων.

Η ηγεσία του υπουργείου Υγείας έχει στη διάθεσή της όλα τα στοιχεία που αφορούν τους «επίμαχους» φορείς –πρόκειται για τα εποπτευόμενα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔΔ)- και το πλεονάζον προσωπικό τους.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες που έχει το protothema.gr, το μέτρο αφορά τους εξής φορείς ΕΦΕΤ, ΙΦΕΤ, ΕΟΦ, ΕΚΕΒΥΛ, ΚΕΘΕΑ, ΟΚΑΝΑ, ΚΕΕΛΠΝΟ, Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, ΕΚΕΨΥΕ. Στο σύνολό τους οι φορείς απασχολούν περίπου 2.000 άτομα, συνεπώς βάσει του νόμου πρέπει να «απομακρυνθεί» στην παρούσα φάση το 10% του προσωπικού, δηλαδή περί τα 200.