Η Ελλάδα υπερκάλυψε τους στόχους για την εξοικονόμηση ενέργειας που προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην οικονομική ύφεση και στην αύξηση των τιμών της ενέργειας και λιγότερο στα μέτρα πολιτικής που εφαρμόστηκαν στην κατεύθυνση αυτή, όπως προκύπτει από το κείμενο του δεύτερου Εθνικού Σχεδίου Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης, το οποίο έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το υπουργείο Περιβάλλοντος και θα κατατεθεί στη συνέχεια στην ΕΕ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την έκθεση, το 2010 σε σχέση με την περίοδο αναφοράς 2001-2005 η εξοικονόμηση ενέργειας ανέρχεται στις 9,24 - 19,87 τερραβατώρες (ανάλογα με τη μεθοδολογία που ακολουθείται για τη μέτρηση) έναντι στόχου 5,1 TWh. Ήταν δηλαδή έως και τετραπλάσια από το στόχο.

«Αν και τα περισσότερα μέτρα που προτείνονται στο πρώτο Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης δεν είχαν ενεργοποιηθεί μέχρι το τέλος του 2010, με εξαίρεση τις νομοθετικές μεταρρυθμίσεις, τα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης των επιχειρήσεων και τα μέτρα του τομέα μεταφορών, παρατηρείται ότι η οικονομική ύφεση έχει οδηγήσει σε μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας, η οποία και εξηγείται κυρίως από την αύξηση των τιμών των ενεργειακών προϊόντων σε συνδυασμό με τη μείωση των εισοδημάτων των καταναλωτών, που έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή της ενεργειακής συμπεριφοράς των καταναλωτών» αναφέρεται στην έκθεση.

Ο επόμενος στόχος που έχει τεθεί (μετά το 2010) είναι η επίτευξη εξοικονόμησης 16,46 TWh το 2016, σε σχέση πάντα με την περίοδο 2001 - 2005.

Στην κατεύθυνση αυτή, σύμφωνα με το δημοσίευμα στο in.gr, η έκθεση περιγράφει τα μέτρα που έχουν ληφθεί, κυρίως στον κτιριακό τομέα (νέος Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων, πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ' Οίκον, κ.α.) αλλά και στις μεταφορές (απόσυρση αυτοκινήτων) και στην ηλεκτρική ενέργεια (βελτίωση απόδοσης μονάδων και δικτύων, σταδιακή τοποθέτηση έξυπνων μετρητών ρεύματος και φυσικού αερίου).